TD SUHA KRAJINA

Suha krajina, kjer Čas teče drugače
Dryland, where Time has a different paceTuristično društvo Suha krajina iz Žužemberka je društvo, ki deluje na podeželju, na območju, kjer ni bil turizem nikoli razvit.


Območje Občine Žužemberk in Suhe krajine premore izjemno naravno in kulturno dediščino, ki predstavlja potencial za turistični razvoj prijazen naravi, znamenitostim in ljudem.

 

Zgodovina današnjega Turističnega društva Suha krajina sega v leto 1938, ko je bilo v Žužemberku ustanovljeno Tujsko-prometno in olepševalno društvo Žužemberk. Po drugi svetovni vojni je v Žužemberku delovalo Turistično društvo Žužemberk, vendar je v letu 1984 prenehalo delovati.

    

V letu 1993 je bilo ustanovljeno novo turistično društvo, ki naj bi poskrbelo za nov začetek Turističnega razvoja v takratni Krajevni skupnosti Žužemberk oziroma v Suhi krajini. Še ob ustanovitvi takratnega Turističnega društva Žužemberk - Dvor je bil društvu zadan širši, že skorajda regijski znašaj, ki ga z današnjim prepoznavnim delovanjem društva in njegovih aktivnih članov, še bolj poudarja. Danes si Turističnega razvoja Občine Žužemberk in Suhe krajine brez smernic, ki jih je v tem času začrtalo turistično društvo, ne predstavljamo.

 

Turistično društvo Suha krajina je imelo do danes v evidenci preko 240 članov, trenutno ima okoli 90 članov poravnane članske obveznosti, petina je mlajših od 18 let. V okviru Turističnega društva deluje veš sekcij, in sicer: ljudske pevke v pokrajinskih nošah, ročna dela in izdelovanje spominkov, viteški red Seisenbergensis Tumultus – viteški red Jurija in Volka Engelberta Turjaškega iz Žužemberškega gradu, turistični vodniki, pustno-karnevalska sekcija, literarna sekcija, pa tudi pohodna sekcija, sekcija mladih…..

 

Turistično društvo sodeluje z mnogimi društvi, zvezami, klubi, šolo, z vaščani majhne vasi Plešivica, z upravno enoto in Občino Žužemberk. Aktivno je povezano v Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine, v Turistično zvezo Slovenije, v Lokalno akcijsko skupino Suhe krajine, Temenice in Krke. Povezuje se s turističnim krožkom v OŠ Žužemberk, z ZVKD Slovenije, s sosednimi turističnimi društvi, z drugimi društvi in klubi v občini, s Slovenia Nostro, s projektom Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, Združenjem zgodovinskih mest Slovenije, Mrežo počivališč za avtodome in drugimi.


Turistično društvo se s svojimi predlogi in izkušnjami aktivno vključuje v razvojne projekte in pomaga pri zaščiti kulturne, naravne in nesnovne dediščine tega območja.

 

Turistično društvo Suha krajina skrbi za promocijo Suhe krajine in Žužemberka, Dvora, Ajdovca, Hinj, Šmihela in ostalih v medijih ter je organizator kulturnih, turističnih, rekreativnih in etnoloških prireditev, ob tem pa aktivno sodeluje tudi na očiščevalnih in drugih urejevalnih akcijah ter ocenjuje urejenost domačij, hiš in oken.


Turistično društvo je ali je bilo organizator mnogih tradicionalnih prireditev:

- Prešernovanje,

- 'sprejem kurentov',

- rekreativni pohod na sv. Katarino in Komanco,

- zgodovinsko-rekreativno popotovanje po rimski cesti,

- 'poletne grajske prireditve',

- 'kulturno-etnološko-turistična prireditev Trški dnevi'

- 'tradicionalni srednjeveški dan',

- razne likovne razstave,

- pravljična noč in dan 'na Žužemberškem gradu'

- srečanje pohodnikov, kolesarjev in članov turističnih društev treh občin

- pohodi: od A do Ž, na Frato, od Žužemberka do Močil, Martinov, Maximiusov in Miklavžev pohod...

 

Turistično društvo s svojimi članicami in člani aktivno sodeluje na raznih otvoritvah, prireditvah, srečanjih, sejmih, razstavah tako, da so člani društva udeleženi na veš kot 90-tih prireditvah na leto.

 

Ob vseh naštetih aktivnostih člani društva vodijo še organizirane skupine turistov in popotnikov, ki tako spoznajo zgodovino trga in gradu, spomenikov NOB, cerkva, mlinov, železarne ter drugih znamenitosti naravne in kulturne dediščine tega območja. Predsednik društva sodeluje na mednarodnih konferencah o delovanju nevladnih organizacij na področju ohranjanja kulturne dediščine ter drugih konferencah državnega pomena. Mladi člani turističnega društva so tudi člani Mladinskega odbora pri Turistični zvezi Slovenije. Skupina za ročna dela in spominkarstvo oživlja tradicijo izdelovanje spominkov. Društvo izdaja tudi promocijsko gradivo, razglednice, koledarje in posreduje informacije preko več medijev, največ pa preko spleta.

 

Kot je razvidno veliko svojega časa za uspešno delo društva žrtvujejo ali so žrtvovale prizadevne pevke v pokrajinskih nošah, viteški red, lokalni turistični vodniki, ročna dela in spominkarice, ljubitelji pusta, literati in poeti ter tudi drugi, saj je aktivnih preko 50 članov društva. Članice in člani poleg neverjetnega števila nastopov, prebijejo veliko ur na vajah in drugih prostovoljnih akcijah ter prispevajo k prepoznavnosti Žužemberka in Suhe krajine izven njenega območja, pa tudi v tujini. 

 

Vsekakor je Turistično društvo Suha krajina eno izmed najaktivnejših društev na Dolenjskem,  v Sloveniji, če ne tudi širše in je društvo javnem interesu v pravem pomenu. 

 

Naš slogan:

 SUHA KRAJINA, KJER ČAS TEČE DRUGAČE!

** BODIMO PONOSNI NANJO**

 

TD Suha krajina

predsednik

Vlado  Kostevc

 [email protected]

PONUDBA

Turistično društvo Suha krajina posreduje turistične in druge informacije ter organizira turistične, rekreativne in kulturne prireditve.


Organizirajo tudi turistično vodenje z lokalnimi vodniki. 

 

Cena vodenega ogleda Žužemberka je od 3,00 EUR/obiskovalca, za šolarje in upokojence pa se upošteva popust.

Cena vodenja po območju občine je od 5 - 12 EUR/obiskovalca.  Ta je odvisna od programa vodenja.

Osnovni podatki

TD Suha krajina

Grajski trg 33

8360 Žužemberk

Slovenija

DŠ:  78999391

MŠ: 5826233000

TRR SI56 0299 2009 1891 746

organizacija TD

TURISTIČNO DRUŠTVO SUHA KRAJINA

2021 - 2025

  

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA:

vsi člani društva

  

UPRAVNI ODBOR - 5 članov

Vlado Kostevc – predsednik

Malči Klemen – podpredsednica

Bojana Vidmar 

Miha Kostevc - tajnik

Eva Pršina – blagajnik

 

NADZORNI ODBOR  - 3 člani

Matjaž Tome – predsednik

Slavko Mirtič

Danila Jenko 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE – 3 člani

Ludvik Legan – predsednik

Igor Grum

Matjaž Kužnik 

 

  

Namestnik praporščaka:

Primož Pasar - Žužemberk

 

TURISTIČNO DRUŠTVO SUHA KRAJINA

2017 - 2021


ZBOR ČLANOV DRUŠTVA:

vsi člani društva


UPRAVNI ODBOR - 5 članov

Vlado Kostevc – Žužemberk, predsednik društva

Ludvik Legan – Dvor - podpredsednik

Saša Pajk – Žužemberk - blagajnik

Bojana Vidmar – Gradenc

Angelca Bedene – Šmihel pri Žužemberku


NADZORNI ODBOR - 3 člani

Slavko Mirtič – Dvor, predsednik

Malči Klemen – Stavča vas

Matjaž Tome – Plešivica


ČASTNO RAZSODIŠČE – 3 člani

Mirko Pršina – predsednik - Žužemberk

Igor Grum – Žužemberk

Anton PrahBoršt


Praporščak:

Matjaž Tome – Plešivica

Namestnik praporščaka:

Primož Pasar - Žužemberk


Organe društva so soglasno potrdili na občnem zboru 19.3.2017.

______________________________________________________________________________

Podporniki:

Občina Žužemberk, Turistična Zveza Slovenije, Državni svet Republike Slovenije, Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o., Zavarovalnica Triglav d.d., Keko oprema d.o.o., GOSTGRAD d.o.o., TOPOS d.o.o., Stelem d.o.o., PGD Dvor, ADRIA MOBIL d.o.o., Zavarovalnica SAVA d.d., TERME KRKA d.o.o., GPI tehnika d.o.o., LOGO d.o.o., KGN d.o.o., KEKON d.o.o., Bobič Yacht Interior d.o.o., MIZARSTVO VENCELJ, Espri d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o., RUIZ design d.o.o., LERO Lešnjak d.o.o., Podjetniško svetovanje Zoran Leko s.p., Vaš kanal - TV Novo mesto d.o.o., KZ Trebnje z.o.o., Pohištvo in notranja oprema Branko Vidmar s.p., FS d.o.o., Esol Lesna Predelava d.o.o., FOTO MAVER,  Lakles d.o.o., Jože Pavlič s.p., Društvo vinogradnikov Suha krajina, Društvo kmečkih žena Suha krajina-Žužemberk, Brales Bradač Boštjan s.p., Frizerstvo Danica Klavdija Legan s.p., Šolski center Novo mesto, Pekarna Evropa, Osnovna šola Žužemberk,  Društvo upokojencev Dvor, Konservatorij za glasbo-Zavod Friderika Irineja Barage, Glasbena šola Grosuplje  in ostali.

               

SPORAZUM O SOUPORABI SIVČKA - VOZILA VW KRPAN

Welcome

Redna spomladanska urejevalna in očiščevalna akcija v okviru TZS, bo na dan Zemlje, 22. aprila 2023, z začetkom ob 9:30 uri, na Dvoru in v Žužemberku.
S seboj prinesite rokavice, za vrečke bo poskrbljeno s strani Občine Žužemberk.
soglasje Občine Žužemberk za uporabo gradu Žužemberk turističnemu društvu...

 
Rezultati ocenjevanja so na: