TD SUHA KRAJINA

Suha krajina, kjer Čas teče drugače
Dryland, where Time has a different paceTuristično društvo Suha krajina iz Žužemberka je društvo, ki deluje na podeželju, na območju, kjer ni bil turizem nikoli razvit.


Območje Občine Žužemberk in Suhe krajine premore izjemno naravno in kulturno dediščino, ki predstavlja potencial za turistični razvoj prijazen naravi, znamenitostim in ljudem.

 

Zgodovina današnjega Turističnega društva Suha krajina sega v leto 1938, ko je bilo v Žužemberku ustanovljeno Tujsko-prometno in olepševalno društvo Žužemberk. Po drugi svetovni vojni je v Žužemberku delovalo Turistično društvo Žužemberk, vendar je v letu 1984 prenehalo delovati.

    

V letu 1993 je bilo ustanovljeno novo turistično društvo, ki naj bi poskrbelo za nov začetek Turističnega razvoja v takratni Krajevni skupnosti Žužemberk oziroma v Suhi krajini. Še ob ustanovitvi takratnega Turističnega društva Žužemberk - Dvor je bil društvu zadan širši, že skorajda regijski znašaj, ki ga z današnjim prepoznavnim delovanjem društva in njegovih aktivnih članov, še bolj poudarja. Danes si Turističnega razvoja Občine Žužemberk in Suhe krajine brez smernic, ki jih je v tem času začrtalo turistično društvo, ne predstavljamo.

 

Turistično društvo Suha krajina je imelo do danes v evidenci preko 240 članov, trenutno ima okoli 90 članov poravnane članske obveznosti, petina je mlajših od 18 let. V okviru Turističnega društva deluje veš sekcij, in sicer: ljudske pevke v pokrajinskih nošah, ročna dela in izdelovanje spominkov, viteški red Seisenbergensis Tumultus – viteški red Jurija in Volka Engelberta Turjaškega iz Žužemberškega gradu, turistični vodniki, pustno-karnevalska sekcija, literarna sekcija, pa tudi pohodna sekcija, sekcija mladih…..

 

Turistično društvo sodeluje z mnogimi društvi, zvezami, klubi, šolo, z vaščani majhne vasi Plešivica, z upravno enoto in Občino Žužemberk. Aktivno je povezano v Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine, v Turistično zvezo Slovenije, v Lokalno akcijsko skupino Suhe krajine, Temenice in Krke. Povezuje se s turističnim krožkom v OŠ Žužemberk, z ZVKD Slovenije, s sosednimi turističnimi društvi, z drugimi društvi in klubi v občini, s Slovenia Nostro, s projektom Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, Združenjem zgodovinskih mest Slovenije, Mrežo počivališč za avtodome in drugimi.


Turistično društvo se s svojimi predlogi in izkušnjami aktivno vključuje v razvojne projekte in pomaga pri zaščiti kulturne, naravne in nesnovne dediščine tega območja.

 

Turistično društvo Suha krajina skrbi za promocijo Suhe krajine in Žužemberka, Dvora, Ajdovca, Hinj, Šmihela in ostalih v medijih ter je organizator kulturnih, turističnih, rekreativnih in etnoloških prireditev, ob tem pa aktivno sodeluje tudi na očiščevalnih in drugih urejevalnih akcijah ter ocenjuje urejenost domačij, hiš in oken.


Turistično društvo je organizator mnogih tradicionalnih prireditev:

- Prešernovanje,

- sprejem kurentov,

- rekreativni pohod na sv. Katarino in Komanco,

- zgodovinsko-rekreativno popotovanje po rimski cesti,

- poletne grajske prireditve,

- kulturno-etnološko-turistična prireditev Trški dnevi 

- tradicionalni srednjeveški dan,

- razne likovne razstave,

- pravljična noč in dan na Žužemberškem gradu

- srečanje pohodnikov, kolesarjev in članov turističnih društev treh občin

- pohodi: od A do Ž, na Frato, od Žužemberka do Močil, Martinov, Maximiusov in Miklavžev pohod...

 

Turistično društvo s svojimi članicami in člani aktivno sodeluje na raznih otvoritvah, prireditvah, srečanjih, sejmih, razstavah tako, da so člani društva udeleženi na veš kot 90-tih prireditvah na leto.

 

Ob vseh naštetih aktivnostih člani društva vodijo še organizirane skupine turistov in popotnikov, ki tako spoznajo zgodovino gradu, spomenikov NOB, cerkva, mlinov, železarne ter drugih znamenitosti naravne in kulturne dediščine tega območja. Predsednik društva sodeluje na mednarodnih konferencah o delovanju nevladnih organizacij na področju ohranjanja kulturne dediščine ter drugih konferencah državnega pomena. Mladi član turističnega društva je tudi član Mladinskega odbora pri Turistični zvezi Slovenije. Skupina za ročna dela in spominkarstvo oživlja tradicijo izdelovanje spominkov. Društvo izdaja tudi promocijsko gradivo, razglednice, koledarje in posreduje informacije preko več medijev, največ pa preko spleta.

 

Kot je razvidno veliko svojega časa za uspešno delo društva žrtvujejo prizadevne pevke v pokrajinskih nošah, viteški red, lokalni turistični vodniki, ročna dela in spominkarice, ljubitelji pusta, literati in poeti ter tudi drugi, saj je aktivnih preko 50 članov društva. Članice in člani poleg neverjetnega števila nastopov, prebijejo veliko ur na vajah in drugih prostovoljnih akcijah ter prispevajo k prepoznavnosti Žužemberka in Suhe krajine izven njenega območja, pa tudi v tujini. 

 

Vsekakor je Turistično društvo Suha krajina eno izmed najaktivnejših društev na Dolenjskem,  v Sloveniji, če ne tudi širše in je društvo javnem interesu v pravem pomenu. 

 

Naš slogan:

 SUHA KRAJINA, KJER ČAS TEČE DRUGAČE!

** BODIMO PONOSNI NANJO**

 

TD Suha krajina

predsednik

Vlado  Kostevc

 [email protected]

PONUDBA

Turistično društvo Suha krajina posreduje turistične in druge informacije ter organizira turistične, rekreativne in kulturne prireditve.

Za organizirane skupine pripravijo privlačen in zanimiv sprejem v žužemberškem gradu z ljudskimi pevkami, harmonikarjem ali grajsko gospodo.

Organizirajo tudi turistično vodenje z lokalnimi vodniki. 

 

Cena vodenega ogleda gradu je od 2,00 EUR/obiskovalca, za šolarje in upokojence 1,50 EUR/obiskovalca.

Cena organiziranega sprejema je od 4 - 12 EUR/obiskovalca, odvisno od programa.

Osnovni podatki

TD Suha krajina

Grajski trg 33

8360 Žužemberk

Slovenija

DŠ:  78999391

MŠ: 5826233000

TRR SI56 0299 2009 1891 746

organizacija TD

TURISTIČNO DRUŠTVO SUHA KRAJINA

2021 - 2025

  

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA:

vsi člani društva

  

UPRAVNI ODBOR - 5 članov

Vlado Kostevc – predsednik

Malči Klemen – podpredsednica

Bojana Vidmar 

Miha Kostevc

Eva Pršina –

 

NADZORNI ODBOR  - 3 člani

Matjaž Tome – predsednik

Slavko Mirtič

Danila Jenko 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE – 3 člani

Ludvik Legan – predsednik

Igor Grum

Matjaž Kužnik 

 

  

Namestnik praporščaka:

Primož Pasar - Žužemberk

 

TURISTIČNO DRUŠTVO SUHA KRAJINA

2017 - 2021


ZBOR ČLANOV DRUŠTVA:

vsi člani društva


UPRAVNI ODBOR - 5 članov

Vlado Kostevc – Žužemberk, predsednik društva

Ludvik Legan – Dvor - podpredsednik

Saša Pajk – Žužemberk - blagajnik

Bojana Vidmar – Gradenc

Angelca Bedene – Šmihel pri Žužemberku


NADZORNI ODBOR - 3 člani

Slavko Mirtič – Dvor, predsednik

Malči Klemen – Stavča vas

Matjaž Tome – Plešivica


ČASTNO RAZSODIŠČE – 3 člani

Mirko Pršina – predsednik - Žužemberk

Igor Grum – Žužemberk

Anton PrahBoršt


Praporščak:

Matjaž Tome – Plešivica

Namestnik praporščaka:

Primož Pasar - Žužemberk


Organe društva so soglasno potrdili na občnem zboru 19.3.2017.

DELOVANJE DRUŠTVA V LETU 2017


Turistično društvo Suha krajina je eno izmed najaktivnejših turističnih društev na Dolenjskem in tudi v širšem slovenskem prostoru. Nadaljujemo delo iz leta 1938 v Žužemberku ustanovljenega Tujsko-prometnega in olepševalnega društva.


Delovanje članov turističnega društva presega klasično delovanje prostovoljcev v društvih. Slogan turističnega društva, 'Suha krajina, kjer čas teče drugače' je v Sloveniji označil Suho krajino in je že 'blagovna znamka'. Cilji ob ustanovitvi turističnega društva se s požrtvovalnim in prostovoljnim delom članov društva uresničujejo in povsem upravičujejo ustanovitev ter delovanje društva.


Turistično društvo dobro sodeluje z Občino Žužemberk, OŠ Žužemberk in OŠ Prevole, z društvi, klubi in drugimi organizacijami v občini (DU, DKŽ, KD, PGD, Radio klub, konjerejci in konjeniki, čebelarji, ZB, DPM, vinogradniki, Agrarno skupnostjo,…). Turistično društvo je povezano v regijsko Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine in v krovno Turistično zvezo Slovenije, kjer delo našega društva zelo cenijo in spoštujejo. Prav tako odlično sodeluje s Občinsko turistično zvezo Ivančna Gorica in TD Ivančna Gorica,, TD Mirna Peč, TD Trebnje, TD Straža, TD Višnja Gora, TD Krka, TD Polževo in drugimi društvi, klubi in organizacijami izven območja Občine Žužemberk (iz Bleda, Ptuja, Spuhlje, Celja, Škofje Loke, Slovenskih Konjic, Ribnice, Kočevja, …). Razvili smo tudi izjemno mednarodno sodelovanje, saj odlično sodelujemo s Kegljevičevo stražo iz Kostela, Bratstvom svetog Mihovila iz Karlovca, Ivanečkimi vitezovi iz Ivanca, Djevojačko stražo in Križevci, viteško skupino Trnavksa kampanja iz Slovaške, pa iz Srbije EKO PEK, itd... V lanskem letu je bila mednarodna aktivnost prav neverjetna, saj smo izvedli aktivno promocijo od Pregrade, Karlovca, Križevcev, Koprivnice, pa do Golubca (od Hrvaške do Srbije).


V članski knjigi je bilo do konca leta 2017 vseh do sedaj vpisanih 229 članov, v letu 2017 je do članstva upravičenih 92 članov, članske obveznosti pa je poravnalo 64 članov. Od leta 2013 imajo vsi člani člansko izkaznico TZS. Izjemno smo veseli vseh novih interesentov za članstvo, ki so in bodo s svojim delom še povečali samospoštovanje in ponos ter ljubezen do domačega kraja, okolja…

V okviru turističnega društva aktivno deluje več sekcij, in sicer: ljudske pevke v pokrajinskih nošah in včasih ljudske godke, Seinsenbergensis Tumultus - viteški red Jurija in Volka Engelberta Turjaškega iz Žužemberškega gradu, ročna dela, občasno deluje še pustno-karnevalska sekcija (nima več vodje), literarna sekcija (tudi nima vodje) in turistični vodniki. Pohodno sekcijo je prevzel Miran Jenko, zagnan planinec in tudi alpinist.


Posamezni člani in članice društva so pripravljeni z neprecenljivo voljo pomagati in delati za skupne cilje, za promocijo Suhe krajine in tako za boljši jutri. V letu 2017 smo organizirali ali soorganizirali 24 prireditev 2 prireditvi sta bili celo večdnevni. Aktivno (z nastopi) smo sodelovali na 28 prireditvah, od tega 16 prireditvah izven občine ter celo na 8 v tujini (Hrvaška in Srbija). Izvajali smo delovne in urejevalne akcije, izvajali tečaje in skrbeli za Žužemberški grad ter tudi splav na Loki.


Med najpomembnejšimi dogodki so bile v letu 2017 organizacija spominske prireditve in postavitev spominskega obeležja strmoglavljenemu bombniku B-17 'Jer Reviens' v Gradencu, ki je potekala pod pokroviteljstvom predsednik RS in ameriškega veleposlanika z izjemnim sodelovanjem Občine, društev in samih Gradenčanov ter izjemnih posameznikov (Slavko, Bojana, pevke, mladi in predsednik Vlado ter ostali,,,), promocijske aktivnosti na mednarodnem sejmu Alpe Adria, sodelovanje na Beli nedelji v Pregradi, sejmu na gradu Dubovac, v Križevci in renesančnem festivalu v Koprivnici (Hrvaška) ter dnevih Dunava v Golubcu (Srbija). Člani ter članice društva so po najboljših zmožnostih v najlepši luči predstavili Suho krajino, njeno zgodovino, ljudi, običaje in navdušili udeležence. Dobili pa smo tudi nove znance in prijatelje. Med temi dogodki ni naštetega: prostovoljnega vodenja v gradu, aktivnega sodelovanje v raznih projektih, pisanja člankov in obvestil, priprave plakatov, vloženega znanja, brezplačnih prevozov na prireditve, simpozije, vaje, učnih ur, sestankov…, prevozov materiala, izdelave stojnic in drugih rekvizitov, raznih sestankov, ustnih obravnav, novinarskih konferenc, priprav prizorišč za poletne grajske prireditve in drugih prireditev s pospravljanjem prizorišč, delovnih akcij za pripravo prizorišč, priprave pogostitev, voščil ob rojstnih dnevih članov in zadnjih slovesov, posredovanja informacij. Prav tako ni všteta izposoja opreme in oblačil za razne projekte drugih društev, klubov ter organizacij in drugo. 


Tako je bilo vseh aktivnosti in vseh dogodkov 230, pri tem pa je bilo opravljenega več kot 13.840 ur prostovoljnega dela, kar je v znesku več kot 118.210,00 EUR!


Tako smo v letu 2017 organizirali ali soorganizirali več občinskih prireditev med katerimi velja omeniti, več sprejemov, organizirali več urejevalnih akcij, med katero velja omeniti pripravo prizorišč za Trške dneve, ki so potekala vsak dan od 1.7. od 18.00 do 21.00 ure vse do začetka prireditev in seveda med prireditvami, akcijo in sodelovanje v DEKD.


Sodelovali smo na prireditvah v tujini (Pregrada, Karlovac, Križevci, Koprivnica - Republika Hrvaška, Golubac - Srbija), (predsednik je predstavil Žužemberk in Suho krajino tudi na Češkem) in na več mednarodnih prireditvah v Sloveniji ter na prireditvah izven občine. Med družabnimi srečanji smo izvedli več čestitk za rojstne dneve članov. Izvedli smo strokovno ekskurzijo v Belo krajino! Sodelovali smo tudi Srbski televiziji in radiju.


Člani so sodelovali na raznih delavnicah in predavanjih, ljudske pevke in viteški red je imel več vaj, in s tem tudi več nastopov in gostovanj, itd. Članice sekcije ročnih del imajo skupaj z upokojenkami srečanja in vezenje, za učenke OŠ pa so imeli tudi tečaje vezenja. Med projekti je potrebno omeniti projekt promocije oz. predstavitve srednjega veka v vrtcih in šolah, še posebno za OŠ Stično in v letu 2017 tudi za domačo OŠ Žužemberk. Uspešno izvajamo tudi lokalno vodenje, kar gre zahvala vodniški pripravnici Milki Jernejčič, ki je opravila več kot 40 vodenj. Sodelovali smo v regijskih projektih (RDO, aktivno delujemo v LAS STIK, sodelujemo z MPZA) in državnima projektoma (DEKD ter ZZMS).


Prav tako uspešno vodimo projekt ocenjevanja pijače iz samorodnih vinskih trt, ki postaja vse bolj odmevno in tudi pomembno. Predsednik društva Vlado Kostevc je uspešno opravljal naloge enega izmed petih podpredsednikov krovne slovenske turistične organizacije TZS ter aktivno sodeloval v raznih aktivnostih delovanja TZS.


Med najaktivnejšimi so tako: viteški red (kar na 18), ljudske pevke v pokrajinskih nošah (10), članice ročnih del (6). Na skorajda vseh aktivnostih je bil predsednik društva, ki tako z lastnim vzgledom daje članom voljo in pogum za to izjemno aktivnost.


Pohvaliti velja vse aktivne člane, ki sodelujejo v raznih sekcijah, od ljudskih pevk, viteškega reda, udeleženk ročnih del, turističnima vodnikoma, udeležencem delovnih akcij, zgodovinarju, ekonomu, izvajalcem prevozov in tudi drugih delavnih članov in vsem, ki so karkoli prispevali, saj brez njihovega prostovoljnega dela ne bi bilo vsega tega, kar je uspelo turistično društvo v teh letih obstoja opraviti. Med najaktivnejšimi so članice Staša Kostevc, Renata Pršina, Maja Lah Gerkšič, Rebeka Pršina, Milka Jernejčič, Danica Legan, Vlasta Jaklič, Anica Marc, Mojca Pršina, Cvetka Zajec, Cvetka Gričar, Štefka Lavrič, Nada Plot, Francka Ožbolt, Melita Brulec in nova članica Bojana Vidmar, ki je bila med nosilnimi silami pri spominskemu obeležju v Gradencu ter člani: Igor Grum, Tomaž Lah, Andrej Pršina, Jure Pršina, Mirko Pršina, Miran Jenko, Matjaž Kužnik, Matjaž Tome, Tone Prah, Drago Plot, posebno pa bi rad pohvalil mlade, to so člani: Miha Kostevc, Manca in Mojca Kostevc, Anže Pršina, Eva Pršina, Sara Pršina, Gašper Lah, Veronika Lah, Luka Gačnik, Jan Gačnik, Primož Pasar, ter tisti, ki niso člani Kristjan Pršina, Ana Sangawa Hmeljak, Žiga Zupančič, Borut Pajk, Nik Plot-Markovič, Luka Pršina, Jasmina Pršina, Maruša in Jasmina Tome… Pohvala gre tudi Andreju Pršini in Dragu Plotu za izdelavo vrat pri elektriki in v temnici, pa tudi novemu članu Tomiju Hvastji, ki se je takoj aktivno vključil v delo društva. Posebno pohvalo zaslužijo: Slavko Mirtič, ki je naš PR, izdelal pa je spominke in bil avtor izjemnega dogodka s postavitvijo spominskega obeležja bombniku B-17 'Je Reviens', Franc Škufca, ki se je povsod zavzemal za turistično društvo ter na koncu podpredsednik Ludvik Legan in predsednik Vlado Kostevc, ki je bil skorajda na vseh aktivnostih. Skupaj je bilo aktivnih 45 članov ter več kot 9 zunanjih, tudi v tujini.


Za vse opravljeno delo pri izvedbi spominske slovesnosti v Gradencu smo prejeli same pohvale in mnogim smo vzor pri organizaciji take prireditve. Še enkrat iskrena hvala vsem članom za aktivno sodelovanje in podporo.


Posebno zahvalo pa ob koncu potrebno izreči tudi donatorjem in sponzorjem, saj brez njihovih donacij in pomoči ne bi uspeli narediti to kar je bilo narejenega.


Vsem iskrena hvala.

Vsekakor je Turistično društvo Suha krajina eno izmed najaktivnejših društev na Dolenjskem, v Sloveniji, če ne tudi širše.


TD Suha krajina

predsednik

Vlado Kostevc

Podporniki:
Občina Žužemberk, Keko oprema d.o.o., IMP promont d.d., Zavarovalnica SAVA d.d., Komunalne gradnje d.o.o., gi zakrajšek d.o.o., STELEM d.o.o., Signal d.o.o., TERME KRKA d.o.o., Štraf d.o.o., GPI tehnika d.o.o., TOPOS d.o.o., Espri d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o., LERO d.o.o., Podjetniško svetovanje Zoran Leko s.p., Vaš kanal - TV Novo mesto d.o.o., KZ Trebnje z.o.o., FS d.o.o., Gostgrad d.o.o., Foto Video studio Maver, TZS in ostali.

Welcome

Z decembrom se poslavlja 2021.

Bilo je polno covid izzivov,

veselih trenutkov, pa tudi poslavljanj.

Naj bo 2022 bolj življenjsko in veselo!!!

 Več v meniju Aktualno!

 
Rezultati ocenjevanja so na: