TD SUHA KRAJINA

Suha krajina, kjer Čas teče drugače
Dryland, where Time has a different pace

Welcome

Newest Members

AKTUALNO

večeri petja in poezije so zmeraj septembra, v grajski kleti Žužemberškega gradu.

Prišli so vsi....zakaj pa niste prišli tudi vi!

Ljudske pevke v pokrajinskih nosah

Ljudske pevke oziroma ljudske pevke v pokrajinskih nošah Turistiènega društva Suha krajina iz Žužemberka aktivno delujejo in pojejo že od leta 1996. Pevsko skupino sestavljajo pevke, članice društva. Pevke gojijo ljudsko petje, rade pojejo ljudske pesmi ali priredbe le teh. V turistiènem društvu želijo, da ljudsko petje nikakor ne bi zamrlo, saj je pesem pomenila v Suhi krajini razvedrilo in prijateljevanje. Pevke z ljubeznijo in pesmijo predstavljajo svoj kraj, pokrajino, stare obièaje ter to tradicijo prenašajo na mlajše rodove.

Pevsko skupino vodi Mojca Pršina, v skupini so še: Jožica Krajnc, Staša Kostevc, Cvetka Zajec, Ana Lavrič, Cvetka Gričar, Mojca Pršina, Štefka Lavrič, Francka Ožbolt, Nada Plot in Anica Marc. Pevsko skupino je na samem začetku spremljal Jože Pečjak z lastno diatonično harmoniko, nato je bil s pevkami dolgo Sašo Kovač, njegovo vlogo pa je nato prevzel Sandi Bonifer. Ob nastopih ljudskih pevk je nepogrešljiv recitator in turistični vodnik, trški mož Janez Pavel Gliha, po domaèe Jakčev Janez. Prve pesmi je s pevkami upel Aleš Makovac, nato gospa Loborec. Z Vanjo Erjavec so pevke posnele tudi demo posnetke, ki že nekaj časa čakajo na izdajo prve CD-jke, sedaj pa pevke upeva Jožica Čelesnik. 

Pevska skupina je nastopila že na mnogih predstavitvah, proslavah, sejmih, koncertih in samostojnih nastopih v Sloveniji pa tudi zunaj meja, so prave ambasadorke turističnega društva. Njihova velika že veèletna želja je, da bi pesmi, ki jih pojejo izdale na zgoščenki in s katero bi promovirale ljudsko petje tudi med mladimi.

Na fotografiji manjkata Štefka Lavric in Ana Lavric.