TD SUHA KRAJINA

Suha krajina, kjer Čas teče drugače
Dryland, where Time has a different pace

Welcome

Newest Members

AKTUALNO

 

PROGRAM DELA TURISTIČNEGA DRUŠTVA

SUHA KRAJINA IZ ŽUŽEMBERKA ZA LETO 2019

Turistično društvo Suha krajina bo tudi v letu 2019, nadaljevalo z izpolnjevanjem sprejetega programa ter se udejstvovalo pri razvoju turizma na območju Suhe krajine z ohranjanjem naravne, kulturne in žive – nesnovne dediščine.

Izvajali bomo strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 in delovali v izvajanju te vizije, da je Slovenija globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Največ pozornosti namenili promociji Suhe krajine ter predstavitvi njene naravne in kulturne ter nesnovne dediščine, starih običajev in šeg, organizaciji kulturnih, rekreativnih in turističnih prireditev ter izboljšanju turistične ponudbe. Velika želja je, da bi v Suhi krajini združili vse ponudnike turistične dejavnosti, vzpostavili register ponudbe, skupno spletno stran, koledar prireditev, katalog ponudbe in promocijski material.

Še naprej bomo širili mednarodno sodelovanje in izmenjavo ter se zavzemali za skupno in povezano promocijo vseh pobratenih ali prijateljskih mest in občin.

Še vnaprej bomo spodbujali čiščenje in urejanje okolja. Sodelovali bomo pri izdelavi novih projektov v katerih se načrtuje turistični razvoj Občine Žužemberk ali Strategija lokalnega razvoja LAS, še posebno bomo sodelovali z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije, Mrežo postajališč za avtodome, Društvom za razvoj Slovenskega podeželja. Sodelovali bomo tudi pri raznih drugih projektih, ki so povezani s turistično dejavnostjo. Podpirali bomo prostovoljno delo in se zavzemali, da to dobi svoje mesto v družbi.

Veliko pozornosti bomo namenili sodelovanju z ostalimi društvi, klubi, zvezami, drugimi društvenimi organizacijami, z Občino Žužemberk, z Osnovno šolo Žužemberk in Prevole, PGD: Žužemberk, Dvor, Šmihel, Ajdovec in Hinje, vaščani Gradenca, DU Žužemberk in Dvor, DKŽ Suha krajina-Žužemberk, planinsko skupino, DPM Suha krajina, KS Hinje, AS Hinje, KD Hinje, borčevsko organizacijo, z župnijami, vinogradniškim društvom, lovsko družino, Zavodom Parnas iz Velikih Lašč, ter tudi s SAZU-jem, predvsem z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ter drugimi….

Delovali bomo pri oživljanju starih običajev, organiziranju prireditev, sodelovali in pripravljali očiščevalne in olepševalne akcije ter sodelovali na sejmih in razstavah ter natečajih.

Povezovali se bomo s Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine, Turistično zvezo Slovenije in sodelovali z drugimi turističnimi zvezami in društvi, še posebno s Občinsko turistično zvezo Ivančna Gorica, Turističnimi društvi Trebnje, Mirna Peč, Straža, Ivančna Gorica, Višnja Gora, Polževo, Krka, Zagradec, Dobrnič in tudi z drugimi. Tudi letos bomo poskušali s sodelovanjem s turističnimi agencijami in Termami Krka - Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice.

Izdajati moramo nov in obnavljati posodobljen promocijski material in označiti spomenike naravne in kulturne dediščine v občini. Pri tem moramo nadaljevati z aktivnostjo mladih članov pri vzpostavitvi Koncepta turističnega razvoja Občine Žužemberk, s katerim smo začeli v letu 2017 in za katerega je bila pripravljena dobra osnova. To so pripravili Mojca in Miha Kostevc ter ostali mladi člani. V želji da se jim pridružijo še drugi.

Ker je pohodništvo vse bolj aktualno in ker premoremo neverjetno kulturno dediščino bomo tudi letos poskušali skupaj z krajani iz KS Hinje sodelovati v projektu postavitve gozdarske učne poti 'Gozdarček'. Pri občanih želimo vzpodbuditi interes in zanimanje za znamenitosti naravne in kulturne dediščine ter ozaveščanje prebivalstva za ekologijo, zgodovino ter s tem povezani ekološki turizem prijazen naravi in domačinom. Kar se ponavlja iz leta v leto.

Največ pozornosti pa bo tudi letos namenjeno obletnicam in tradicionalnim turistično-rekreativno-kulturnim prireditvam med katerimi velja omeniti, 11-ocenjevanju pijače iz grozdja samorodnih vinskih trt, 24 - popotovanje s kolesi po rimski cesti, 23 - poletne prireditve na žužemberškem gradu, in osrednji prireditvi Trškim dnevom z že 21 - srednjeveškim dnevom, ter ostalim pohodom, mednarodnim aktivnostim,….

Prav tako želimo še vnaprej spodbujati mlade člane pri pripravi in izdelavi simbolov gradu in viteškega reda, ter pri izdelavi grbov.

Predlog aktivnosti:

 • oblikovanje zgibank turističnega društva (slo, ang, dem, srb, ita, svk, rus) (2000 kos)
 • Tisk letakov za Trške dneve (slo, ang, dem) (1500 kos)
 • Tisk nove razglednice (200 kos)
 • izdelava srajc oz. majic Trški (200 kos)
 • izdelava tunik za gostovanja (6 kos)
 • izdelava majic (40 kos)
 • Nakup gasilskega kompleta (4 kos)
 • Postavitev enostavnih informacijskih zapisov ob spomenikih
 • Označitev obhodnih krožnih poti
 • Aktivno obeležiti Dneve Evropske kulturne dediščine DEKD v mesecu septembru
 • Aktivno sodelovati z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije in MPZA
 • Aktivno sodelovati z mediji in izvajati promocijo Suhe krajine
 • Sodelovati z Občino Žužemberk pri navezavi prijateljskih stikih in pobratenjih
 • Sodelovanje s turističnim krožkom OŠ Žužemberk
 • Sodelovanje z OŠ in izvajanje tečajev srednjeveškega plesa med krajšimi šolskimi počitnicami in delavnicami navezanimi na srednji vek

Program prireditev in aktivnosti:

 Naziv prireditve Datum Kraj izvajanja,

Sejem Natour Alpe-Adria 30.1.. – 2.2. Ljubljana

Sejem Natur Alpe-Adria predstavitev turistične ponudbe in Trških dni na odru 2.2. Ljubljana

8. Prešernovanje – prireditev ob kulturnem prazniku 08.02. Žužemberk, trg pred gradom

Sprejem kurentov Poetovio iz Ptuja 28.02. Žužemberk, trg pred gradom

Sodelovanje na pustnem karnevalu v Markovcih 2.3. Spuhlja - Markovci

Sodelovanje na 59. kurentovanju na Ptuju 3.3. Spuhlja - Ptuj

Sodelovanja na projektu TPLG v Trebnjem 5.3. Trebnje

Spominska ura v spomin strmoglavljenega bombnika B-17 Je Reviens v Gradencu 9.3. Gradenc

11. Zbiranje vzorcev vin samorodnih vinskih trt 31.03. Žužemberk, gostilna pr' Andrejkotu

Sodelovanje na odkritju spominske plošče bombniku B-24 pri Gracarjevem turnu 6. 4. Šentjernej

Podelitev priznanj in diplom najboljšim pridelovalcem pijače iz grozdja samorodnic 12.4. Žužemberk, grajska kletna dvorana

Sodelovanje na Beli nedelji Kegljevičeve straže v Pregradi 28.4. Pregrada, Kostel (Hrvaška)

Očiščevalna akcija 13.4. V lokalnih središčih

pohod na sv. Katarino in družabno srečanje 30. 04. Plešivica (nad Šmihelom)

Tradicionalni prvomajski pohod ob mednarodnem prazniku dela 01. 05. Žužemberk – Komanca

Komanca - Frata

Sprejem društva Tlačani in DKŽ iz Spuhlje 19.05. Žužemberk

Aktivni sprejem novinarjev v okviru ZZMS 19.05. Žužemberk

Sodelovanje na srednjeveški prireditvi Sajam vlastiteljstva na gradu Dubovac 25.05 Karlovac (Hrvaška)

Srednjeveška poroka 25.05. Žužemberk

Sodelovanje na srednjeveškem dnevu na Blejskem gradu 02.06. Bled

Sprejem skupine zdomcev iz ZDA 06.06. Žužemberk

24. zgodovinsko rekreativno kolesarjenje po rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora 09. 06.

Ivančna Gorica – Valična vas – Žužemberk – Dvor

Sodelovanje na prireditvi Križevačke djevojačke straže 09.06. Križevci – Hrvaška

23. poletne grajske prireditve:

komedija 15.06. Žužemberk,

grajsko dvorišče oz. klet

Sodelovanje na Festivalu Idrijske čipke 16.06 Idrija

Srednjeveški dan na Velenjskem gradu 16.06. Velenje

Sodelovanje na srečanju turističnih društev podeželja in predstavitvi gradu Mokronog 22.06. Mokronog

23. poletne grajske prireditve, koncert 29.06. Žužemberk

Trški dnevi

in

21. srednjeveški dan

05. do 15. 07 Ajdovec – Dvor – Hinje - Šmihel - Žužemberk - …

Trški dnevi - otvoritev v Žužemberku, odkritje treh novih reliefov v parku znanih Suhokranjcev, zabava z DJ in gostja Jasmina 12.07. Žužemberk

Trški dnevi – predstavitev mladih harmonikarjev 13.07 Žužemberk

Trški dnevi – predstavitev starodobnih vozil 13.07. Žužemberk

Trški dnevi – mednarodno tekmovanje v kuhanju ješprena 13.07. Žužemberk

21. srednjeveški dan na Žužemberškem gradu 14.07. Žužemberk

Sejem Donava, Golubački kotlić 26. – 28.07. Golubac - Srbija

Festival piv Turizem Koren 27. 7. Žužemberk

Anin sejem v Višnji Gori 28.07. Višnja Gora

23. poletne grajske prireditve: koncert klasike v cerkvi sv. Miklavža v Žužemberku 26.08. Žužemberk, sv. Miklavž

23. poletne grajske prireditve: zaključni večer pesmi, igranja in petja 07.09. Žužemberk,

nekdanja grajska vinska klet

3. pohod od A do Ž 19.09. Ambrus-Plešivica-Žužemberk

Pravljična noč in dan na Žužemberškem gradu 22. in 23.09. Žužemberk, grajsko dvorišče

17. srečanje pohodnikov, občanov in članov TD na Frati 29.09. Frata

Pohod po gozdni učni poti v KS Hinje september Prevole….

Dnevi Evropske kulturne dediščine: september Žužemberk - Dvor

12. Pohod po Suhi krajini do Močil 07.10. Žužemberk – Lopata - Hinje - Močile

6. Martinov pohod od Žužemberškega do Šumberškega gradu 10.11. Žužemberk-Vrtače-Šumberk

3. Maximiusov pohod od Žužemberka do Valične vasi 18.11. Žužemberk-Valična vas-Šmihel-Budganja vas-Žužemberk

Kot organizatorji si pridržujemo pravico do sprememb!

Aktivno bomo sodelovali s kulturnim programom pevk v pokrajinskih nošah-kolikor bodo še uspele tako aktivno sodelovati, viteškim redom in drugih sekcij na vseh prireditvah, proslavah, dobrodelnih koncertih in otvoritvah, kamor bomo povabljeni. Aktivno bomo sodelovali tudi na srednjeveških dnevih na slovenskih gradovih in predstavitvah.

Še naprej bomo izvajali turistično vodenje v Suhi krajini (Dvor, Šmihel, Žužemberk, Hinje, Ajdovec…) in poskušali na tečaj za lokalne turistične vodnike poslati čim več zaintersiranih članov društva.

V poletnih mesecih bomo poskušali v gradu ob sobotah in nedeljah izvajali dežurstvo z vsaj dvema članoma, pa tudi da bi izvajali manjšo gostinsko dejavnost. Prizadevali pa si bomo, da bi ob vikendih imeli predstavitev srednjeveškega orožja, spominkov, ročnih del, kjer bi lahko turisti po možnosti spominke tudi kupili, izziv pa predstavlja trženje izdelkov, spominkov in drugih izdelkov, saj za prodajo teh izdelkov mora društvo te od izdelovalcev kupiti in jih potem na svoj račun prodati.

Še naprej bomo sodelovali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz Novega mesta in Dolenjskim muzejem. V letošnjem letu pa želimo poglobiti sodelovanje še z Narodnim muzejem Slovenije, še posebno pri izvedbi že 20. srednjeveškega dne..

V letošnjem letu bomo aktivno delovali tudi v Združenju zgodovinskih mest Slovenije, katerega je od leta 2012 član tudi trg Žužemberk, tako da bo letos v okviru Trških dni potekala predstavitev Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Prav tako bomo sodelovali z Železo-livarskim muzejem in galerijo Hof in Krain na Dvoru, ki v enkratno obnovljenih objektih nekdanje Auerspergove železolivarne na Dvoru pripravlja demonstracijsko-edukacijski projekt livarske učilnice z galerijo in prodajo spominkov, kar bo izjemen prispevek v turistični ponudbi Suhe krajine.

Sodelovali bomo tudi z družino Andreev in kolikor bo v naših močeh podpirali njihov projekt za ureditev turističnega kompleksa Gozd na Selih pri Ajdovcu.

V gradu se je uredila spominska soba, v kateri so razstavljeni predmeti, ki jih je podarila Marija Končan z Jame pri Dvoru. Uredil se je tudi grajski zeliščni vrt. Še več pozornosti pa moramo vsi skupaj nameniti izjemnemu bojevniku rojenemu v Žužemberškem gradu o Andreju Turjaškemu, ki je osrednji lik Žužemberškega gradu, potrebno pa urediti še kakšen prostor za postavitev spominske sobe temu zmagovalcu bitke pri Sisku. V gradu je tudi stalna razstava o risu Tehničnega muzeja Slovenije, ki je v novem prostoru pod veziljami, urediti pa je potrebno še strop v stolpu 7 (pri pegelznu) itd…

V glavnem obrambnem stolpu smo uredili prostor z velikim omizjem, potrebno ga bo še dokončati. Tu je tudi LCD televizor, kjer si obiskovalci gradu lahko ogledajo 3D promocijsko računalniško animacijo o stavbnem razvoju gradu od 11. stoletja do 20. stoletja, ki jo je izdelal Iztok Gliha s strokovno recenzijo dr. Igorja Sapača ter videospot Srednjeveški dan na Žužemberškem gradu Dejana Mavra. Potrebno je še predstaviti 3D trg Žužemberk ter predstavitvi najzanimivejše naravne lepote in kulturno dediščino.

Želja, ki smo že večkrat poskušali izvesti v mesecu aprilu organizirati ekskurzijo po ožjem delu Suhe krajine s predstavitvijo naravne in kulturne dediščine, gostinske ponudbe in drugih znamenitosti in zanimivosti, pa je kot trajna neuresničena želja, ki jo bo enkrat potrebno realizirati..

Želimo si sodelovanja z drugimi društvi, ki so pripravljena sodelovati pri organizaciji Trških dni in se v promocijo Suhe krajine tako tudi aktivno vključiti.

Ob tej priložnosti pozivam vse, ki hočejo sodelovati s turističnim društvom, da se v društvo tudi včlanijo. Vsak član ob podpisu pristopne izjave dobi člansko izkaznico, hkrati pa lahko koristi vse članske ugodnosti (uporaba kompletov klopi, gorilnika, nadstreška, stojnic, stolov, …).

Vsekakor želimo vsi, ki kakor koli delujemo v turističnem društvu, prispevati k novi podobi prelepe pokrajine ob reki Krki, med kočevskimi gozdovi in vinogradi, nad skrivnostnim kraškim svetom, ki ima izjemno bogato naravno in kulturno dediščino, ki jo moramo vzljubiti, jo varovati in ohranjati ter ne nazadnje pokazati tudi turistom.

Naj velja še vnaprej slogan Suha krajina, kjer čas teče drugače! Ne pozabite nanjo!!

Pripravil: Vlado Kostevc

PROGRAM DELA TD SUHA KRAJINA ZA LETO 2020

Glede na to, da želimo po sprejemu novega Zakona o spodbijanju razvoja turizma, vložiti vlogo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, za podelitev statusa društva, da delujemo v javnem interesu, moramo sprejeti dvoletni načrt za spodbujanje razvoja turizma na območju občine Žužemberk.

Vsekakor bomo nadaljevali na temeljih in ciljih, ki so vodili že ustanovne člane turističnega društva v letu 1993 in so usmerjeni v promocijo Suhe krajine ter v predstavitev njene naravne in kulturne ter nesnovne dediščine, starih običajev in šeg, organizaciji kulturnih, rekreativnih in turističnih prireditev ter izboljšanju turistične ponudbe.

Nadaljevali bomo v urejanju in čiščenju okolja ob svetovnem dnevu zemlje.

Sodelovali pri pripravi strateških načrtov razvoja turizma v Občini Žužemberk, v Suhi krajini, v LAS STIK-u, na Dolenjskem…

Sodelovali bomo z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije in Mrežo postajališč za avtodome.

Spodbujali bomo prostovoljstvo.

Oživljali bomo stare običaje, šege, prehrano naših babic in dedkov ter spodbujali kulinarično ponudbo, ki naj temelji na starih pokrajinskih jedeh.

Izdajali bomo tiskani promocijski material, ki je še vedno potreben.

Še več pozornosti pa bomo posvetili digitalizaciji in predstavitvi Suhe krajine in njene ponudbe na elektronskih medijih.

Načrtovali bomo nove turistične in tematske poti.

Izvajali bomo tradicionalne prireditve, ki so rekreativne, etnološke, kulinarične, kulturne in turistične.

Nadaljevali s spodbujanjem mladih, da aktivno delujejo v društvu, v osnovni šoli kot tudi v družbi, saj smo turizem ljudje.

Sodelovali bomo na prireditvah drugih društev znotraj, kot tudi izven občine Žužemberk, kot tudi po celotni Sloveniji, kot tudi tujini in s tem promovirali Suho krajino širom Evrope.

Še naprej bomo izvajali turistično vodenje.

Predstavljali bomo strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 in delovali v izvajanju vizije, da je Slovenija globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Nekaj predvidenih prireditev in aktivnosti v letu 2020:

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]] Kot organizatorji si pridržujemo pravico do sprememb!

Za izvedbo takega programa potrebujemo po oceni okoli 25.000,00 EUR prihodkov, in to od članarin, sofinanciranja Občine Žužemberk, prostovoljnih prispevkov, donacij, sponzorstev, kandidiranja na raznih razpisih ter lastne pridobitne dejavnosti.

PROGRAM DELA TURISTIČNEGA DRUŠTVA

SUHA KRAJINA IZ ŽUŽEMBERKA ZA LETO 2018

Turistično društvo Suha krajina bo tudi v letu 2018, nadaljevalo z izpolnjevanjem sprejetega programa ter se udejstvovalo pri razvoju turizma na območju Suhe krajine z ohranjanjem naravne, kulturne in žive – nesnovne dediščine.

Izvajali bomo strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 in delovali v izvajanju te vizije, da je Slovenija globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Največ pozornosti namenili promociji Suhe krajine ter predstavitvi njene naravne in kulturne ter nesnovne dediščine, starih običajev in šeg, organizaciji kulturnih, rekreativnih in turističnih prireditev ter izboljšanju turistične ponudbe. Velika želja je, da bi v Suhi krajini združili vse ponudnike turistične dejavnosti, vzpostavili register ponudbe, skupno spletno stran, koledar prireditev, katalog ponudbe in promocijski material.

Še vnaprej bomo spodbujali čiščenje in urejanje okolja. Sodelovali bomo pri izdelavi novih projektov v katerih se načrtuje turistični razvoj Občine Žužemberk ali Strategija lokalnega razvoja LAS, še posebno bomo sodelovali z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije, Mrežo postajališč za avtodome ter pri raznih drugih projektih. Podpirali bomo prostovoljno delo in se zavzemali, da to dobi svoje mesto v družbi.

Veliko pozornosti bomo namenili sodelovanju z ostalimi društvi, klubi, zvezami, drugimi društvenimi organizacijami, z Občino Žužemberk, z Osnovno šolo Žužemberk in Prevole, PGD: Žužemberk, Dvor, Šmihel, Ajdovec in Hinje, vaščani Plešivice, DU Žužemberk in Dvor, DKŽ Suha krajina-Žužemberk, planinsko skupino, DPM Suha krajina, KS Hinje, AS Hinje, KD Hinje, borčevsko organizacijo, z župnijami, vinogradniškim društvom, lovsko družino, Zavodom Parnas iz Velikih Lašč, ter tudi s SAZU-jem, predvsem z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ter drugimi….

Delovali bomo pri oživljanju starih običajev, organiziranju prireditev, sodelovali in pripravljali očiščevalne in olepševalne akcije ter sodelovali na sejmih in razstavah ter natečajih.

Povezovali se bomo s Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine, Turistično zvezo Slovenije in drugimi turističnimi zvezami in društvi, še posebno s Občinsko turistično zvezo Ivančna Gorica, Turističnimi društvi Trebnje, Mirna Peč, Straža, Ivančna Gorica, Višnja Gora, Polževo, Krka, Zagradec, Dobrnič in tudi z drugimi. Tudi letos bomo poskušali okrepiti sodelovanje s turističnimi agencijami in Termami Krka - Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice. Sodelovali bomo tudi z občinskim združenjem slovenskih častnikov.

Izdajati moramo nov in obnovljen promocijski material in označiti spomenike naravne in kulturne dediščine v občini. Ker je pohodništvo vse bolj aktualno in ker premoremo neverjetno kulturno dediščino bomo tudi letos poskušali skupaj z krajani postaviti obeležje Antonije Fabjan v Malem Lipju, ki ga je izdelal akademski kipar Boris Prokofjev in tako tudi v Malem Lipju postaviti turistično točko. Pri občanih želimo vzpodbuditi interes in zanimanje za znamenitosti naravne in kulturne dediščine ter osveščanje prebivalstva za ekologijo, zgodovino ter s tem povezani ekološki turizem prijazen naravi in domačinom. Kar se ponavlja iz leta v leto.

V sodelovanju z mladimi arhitekti bi pripravili projektno nalogo za osvežitev trenutne podobe gradu, dokler se ne nadaljuje statična sanacija gradu.

Največ pozornosti pa bo tudi letos namenjeno obletnicam in tradicionalnim turistično-rekreativno-kulturnim prireditvam med katerimi velja omeniti, 80-letnico turistično-društvene organiziranosti v Žužemberku, 25-letnici delovanja TD Suha krajina, 10-ocenjevanju pijače iz grozdja samorodnih vinskih trt, 23 - popotovanje s kolesi po rimski cesti, 22 - poletne prireditve na žužemberškem gradu, osrednji prireditvi Trškim dnevom z že 20 - srednjeveškim dnevu, pohodom, mednarodni aktivnosti,….

Nadaljevati z aktivnostjo mladih članov pri vzpostavitvi Koncepta turističnega razvoja Občine Žužemberk, s katerim smo začeli v letu 2017 in za katerega je bila pripravljena dobra osnova. To so pripravili Mojca in Miha Kostevc ter ostali mladi člani.

Prav tako želimo še vnaprej spodbujati mlade člane pri pripravi in izdelavi simbolov gradu in viteškega reda, ter pri izdelavi grbov ter prapora.

Predlog aktivnosti:

 • oblikovanje zgibank turističnega društva (slo, ang, dem, srb, ita) (2000 kos)
 • Tisk letakov za Trške dneve (slo, ang, dem) (1500 kos)
 • Tisk nove razglednice (200 kos)
 • izdelava srajc in tunik za gostovanja (6 kos)
 • Nakup gasilskega kompleta (4 kos)
 • Izvedba slovesnosti ob obletnicah
 • Postavitev zbirke 'Poskusi kamnitega življenja' častnega občana Leopolda Severja
 • Postavitev enostavnih informacijskih zapisov ob spomenikih
 • Označitev obhodnih krožnih poti
 • Aktivno obeležiti Dneve Evropske kulturne dediščine DEKD v mesecu septembru
 • Aktivno sodelovati z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije in MPZA
 • Aktivno sodelovati z mediji in izvajati promocijo Suhe krajine
 • Sodelovati z Občino Žužemberk pri navezavi prijateljskih stikih in pobratenjih
 • Sodelovanje s turističnim krožkom OŠ Žužemberk
 • Sodelovanje z OŠ in izvajanje tečajev srednjeveškega plesa med krajšimi šolskimi počitnicami

Aktivno bomo sodelovali s kulturnim programom pevk v pokrajinskih nošah-kolikor bodo še uspele tako aktivno sodelovati, viteškim redom in drugih sekcij na vseh prireditvah, proslavah, dobrodelnih koncertih in otvoritvah, kamor bomo povabljeni. Aktivno bomo sodelovali tudi na srednjeveških dnevih na slovenskih gradovih in predstavitvah.

Še naprej bomo izvajali turistično vodenje v Suhi krajini (Dvor, Šmihel, Žužemberk, Hinje, Ajdovec…) in poskušali na tečaj za lokalne turistične vodnike poslati čim več zaintersiranih članov društva.

V poletnih mesecih bomo poskušali v gradu ob sobotah in nedeljah izvajali dežurstvo z vsaj dvema članoma, pa tudi da bi izvajali manjšo gostinsko dejavnost. Prizadevali pa si bomo, da bi ob vikendih imeli predstavitev srednjeveškega orožja, spominkov, ročnih del, kjer bi lahko turisti po možnosti spominke tudi kupili, izziv pa predstavlja trženje izdelkov, spominkov in drugih izdelkov, saj za prodajo teh izdelkov mora društvo te od izdelovalcev kupiti in jih potem na svoj račun prodati.

Še naprej bomo sodelovali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz Novega mesta in Dolenjskim muzejem. V letošnjem letu pa želimo poglobiti sodelovanje še z Narodnim muzejem Slovenije, še posebno pri izvedbi že 20. srednjeveškega dne..

V letošnjem letu bomo aktivno delovali tudi v Združenju zgodovinskih mest Slovenije, katerega je od leta 2012 član tudi trg Žužemberk, tako da bo letos v okviru Trških dni potekala predstavitev Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Prav tako bomo sodelovali z Železo-livarskim muzejem in galerijo Hof in Krain na Dvoru, ki v enkratno obnovljenih objektih nekdanje Auerspergove železolivarne na Dvoru pripravlja demonstracijsko-edukacijski projekt livarske učilnice z galerijo in prodajo spominkov, kar bo izjemen prispevek v turistični ponudbi Suhe krajine..

V gradu se je uredila spominska soba, v kateri so razstavljeni predmeti, ki jih je podarila ga. Marija Končan z Jame pri Dvoru. Uredil se je tudi grajski zeliščni vrt. Prav tako se je na pročelje gradu postavila spominska plošča ob 400-letnici rojstva kneza Turjaškega in portret v glavnem stolpu, kjer bi se preselila razstava o Andreju Turjaškemu osrednjemu liku Žužemberškega gradu, potrebno pa urediti prostor 'gauge', kjer bi lahko imeli info točko ter prodajo spominkov. V gradu je tudi razstava o risu Tehničnega muzeja Slovenije, ki jo je potrebno preseliti v prostor pod vezilje, v gradu je potrebno urediti še strop v stolpu 7 (pri pegelznu) itd…

V prostor nad vinoteko smo namestili LCD televizor, kjer si obiskovalci gradu lahko ogledajo 3D promocijsko računalniško animacijo o stavbnem razvoju gradu od 11. stoletja do 20. stoletja, ki jo je izdelal Iztok Gliha s strokovno recenzijo dr. Igorja Sapača ter videospot Srednjeveški dan na Žužemberškem gradu Dejana Mavra. Potrebno je še predstaviti 3D trg Žužemberk ter predstavitvi najzanimivejše naravne lepote in kulturno dediščino.

Želja, ki smo že večkrat poskušali izvesti v mesecu aprilu organizirati ekskurzijo po ožjem delu Suhe krajine s predstavitvijo naravne in kulturne dediščine, gostinske ponudbe in drugih znamenitosti in zanimivosti, pa je bilo to še neuresničeno.

Želimo si sodelovanja z drugimi društvi, ki so pripravljena sodelovati pri organizaciji Trških dni in se v promocijo Suhe krajine tako tudi aktivno vključiti.

Ob tej priložnosti pozivam vse, ki hočejo sodelovati s turističnim društvom, da se v društvo tudi včlanijo. Vsak član ob podpisu pristopne izjave dobi člansko izkaznico, hkrati pa lahko koristi vse članske ugodnosti (uporaba kompletov klopi, gorilnika, nadstreška, stojnic, stolov, …).

Vsekakor želimo vsi, ki kakor koli delujemo v turističnem društvu, prispevati k novi podobi prelepe pokrajine ob reki Krki, med kočevskimi gozdovi in vinogradi, nad skrivnostnim kraškim svetom, ki ima izjemno bogato naravno in kulturno dediščino, ki jo moramo vzljubiti, jo varovati in ohranjati ter ne nazadnje pokazati tudi turistom.

Naj velja še vnaprej slogan Suha krajina, kjer čas teče drugače! Ne pozabite nanjo!!

plan dela sprejel občni zbor, dne 25.3.2018
____________________________________________________________________________________

Park znanih Suhokranjcev


V letu 2017 je v projekt avtorice mag. Jelke Mrvar Park znanih Suhokranjcev vstopilo tudi Turistično društvo, ki je bilo uspešno na razpisu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in pridobila denarna sredstva za postavitev obeležij in reliefov.

Park znanih Suhokranjcev, trajno obeležen spomin na delo in življenje izjemnih ljudi. To so bili učenjaki, umetniki in junaki, povezani s Suho krajino.


_________________________________________________________________

PROGRAM DELA DRUŠTVA ZA LETO 2016

Turistično društvo Suha krajina bo tudi v letu 2016, nadaljevalo z izpolnjevanjem sprejetega programa ter se udejstvovalo pri razvoju turizma na območju Suhe krajine z ohranjanjem naravne, kulturne in žive – nesnovne dediščine.

Največ pozornosti namenili promociji Suhe krajine ter predstavitvi njene naravne in kulturne dediščine, starih običajev in šeg, organizaciji kulturnih, rekreativnih in turističnih prireditev ter izboljšanju turistične ponudbe. Velika želja je, da bi v Suhi krajini združili vse ponudnike turistične dejavnosti, vzpostavili register ponudbe, skupno spletno stran, koledar prireditev, katalog ponudbe in promocijski material.

Še vnaprej bomo spodbujali čiščenje in urejanje okolja ter izvedli ocenjevanje urejenosti. Sodelovali bomo pri izdelavi novih projektov v katerih se načrtuje turistični razvoj Občine Žužemberk ali Strategija lokalnega razvoja LAS, še posebno bomo sodelovali z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije ter pri projektih Interreg. Podpirali bomo prostovoljno delo in se zavzemali, da to dobi svoje mesto v družbi.

Veliko pozornosti bomo namenili sodelovanju z ostalimi društvi, klubi, zvezami, drugimi društvenimi organizacijami, z Občino Žužemberk, z Osnovno šolo Žužemberk in Prevole, PGD: Žužemberk, Dvor, Šmihel, Ajdovec in Hinje, vaščani Plešivice, DU Žužemberk in Dvor, planinsko skupino, DPM Suha krajina, DKŽ Suha krajina-Žužemberk, KS Hinje, AS Hinje, KD Hinje, borčevsko organizacijo, z župnijami, vinogradniškim društvom, lovsko družino, Zavodom Parnas iz Velikih Lašč, ter tudi s SAZU-jem, predvsem z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ter drugimi….

Delovali bomo pri oživljanju starih običajev, organiziranju prireditev, sodelovali in pripravljali očiščevalne in olepševalne akcije ter sodelovali na sejmih in razstavah ter natečajih.

Povezovali se bomo s Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine, Turistično zvezo Slovenije in drugimi turističnimi zvezami in društvi, še posebno s Občinsko turistično zvezo Ivančna Gorica, Turističnimi društvi Grad Šumberk, Trebnje, Mirna Peč, Straža, Ivančna Gorica, Višnja Gora, Polževo, Krka, Dolenjske Toplice, Dobrnič in tudi z drugimi. Tudi letos bomo poskušali okrepiti sodelovanje s turističnimi agencijami in Termami Krka - Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice. Sodelovali bomo tudi z občinskim združenjem slovenskih častnikov.

Izdati moramo nov in obnovljen promocijski material in označiti spomenike naravne in kulturne dediščine v občini. Ker je pohodništvo vse bolj aktualno in ker premoremo neverjetno kulturno dediščino bomo tudi letos poskušali skupaj z krajani postaviti obeležje Antonije Fabjan v Malem Lipju, ki ga je izdelal akademski kipar Boris Prokofjev in tako tudi v Malem Lipju postaviti turistično točko. Pri občanih želimo vzpodbuditi interes in zanimanje za znamenitosti naravne in kulturne dediščine ter osveščanje prebivalstva za ekologijo, zgodovino ter s tem povezani ekološki turizem prijazen naravi in domačinom. Kar se ponavlja iz leta v leto.

Največ pozornosti pa bo tudi letos namenjeno tradicionalnim turistično-rekreativno-kulturnim prireditvam med katerimi velja omeniti, 21 – kračevanje, 21 - popotovanje s kolesi po rimski cesti, 20 - poletne prireditve na žužemberškem gradu , osrednji prireditvi Trškim dnevom z že 18 - srednjeveškim dnevu, še posebno srečanju oglarjev Slovenije, ki bo letos v Srednjem Lipovcu, pohodom, mednarodni aktivnosti..

Predlog aktivnosti:

 • oblikovanje zgibank turističnega društva (2000 kos)
 • Tisk letakov za Trške dneve (1500 kos)
 • Tisk nove razglednice (200 kos)
 • izdelava srajc in tunik za gostovanja (6 kos)
 • Nakup gasilskega kompleta (4 kos)
 • Nakup Srednjeveškega nadstreška
 • Nakup akumulatorskega prenosnega ozbočenja
 • Nakup kombinirane starejšega vozila
 • Postavitev zbirke 'Poskusi kamnitega življenja' častnega občana Leopolda Severja
 • Postavitev enostavnih informacijskih zapisov ob spomenikih
 • Označitev obhodnih krožnih poti
 • Aktivno obeležiti Dneve Evropske kulturne dediščine DEKD v mesecu septembru
 • Aktivno sodelovati z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije in MPZA
 • Aktivno sodelovati z mediji in izvajati promocijo Suhe krajine
 • Sodelovati z Občino Žužemberk pri navezavi prijateljskih stikih in pobratenjih
 • Sodelovanje s turističnim krožkom OŠ Žužemberk
 • Sodelovanje z OŠ in izvajanje tečajev kvačkanja, izdelovanja rož iz krep papirja med počitnicami
 • Sodelovanje z OŠ in izvajanje tečajev srednjeveškega plesa med krajšimi šolskimi počitnicami

Program prireditev in aktivnosti:

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]] 
Kot organizatorji si pridržujemo pravico do sprememb!

Aktivno bomo sodelovali s kulturnim programom pevk v pokrajinskih nošah, viteškim redom in drugih sekcij na vseh prireditvah, proslavah, dobrodelnih koncertih in otvoritvah, kamor bomo povabljeni. Aktivno bomo sodelovali tudi na srednjeveških dnevih na slovenskih gradovih in predstavitvah.

Še naprej bomo izvajali turistično vodenje v Suhi krajini (Dvor, Šmihel, Žužemberk, Hinje, Ajdovec…) in poskušali na tečaj za lokalne turistične vodnike poslati čim več zaintersiranih članov društva (odvisno pa je od spremembe zakonodaje).

V poletnih mesecih bomo v gradu ob sobotah in nedeljah izvajali dežurstvo z vsaj dvema članoma, pa tudi da bi izvajali manjšo gostinsko dejavnost. Prizadevali pa si bomo, da bi ob vikendih imeli predstavitev srednjeveškega orožja, spominkov, ročnih del, kjer bi lahko turisti po možnosti spominke tudi kupili, izziv pa predstavlja trženje izdelkov, spominkov in drugih izdelkov, saj za prodajo teh izdelkov mora društvo te od izdelovalcev kupiti in jih potem na svoj račun prodati.

Še naprej bomo sodelovali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz Novega mesta in Dolenjskim muzejem. V letošnjem letu pa želimo poglobiti sodelovanje še z Narodnim muzejem Slovenije, še posebno pri izvedbi že 16. srednjeveškega dne.

V letošnjem letu bomo aktivno delovali tudi v Združenju zgodovinskih mest Slovenije, katerega je od leta 2012 član tudi trg Žužemberk, tako da bo letos v okviru Trških dni potekala razstava Združenja zgodovinskih mest Slovenije z naslovom Mesta kulture.

Prav tako bomo sodelovali z Železo-livarskim muzejem in galerijo Hof in Krain na Dvoru, ki v enkratno obnovljenih objektih nekdanje Auerspergove železolivarne na Dvoru pripravlja demonstracijsko-edukacijski projekt livarske učilnice z galerijo in prodajo spominkov, kar bo izjemen prispevek v turistični ponudbi Suhe krajine..

V gradu se je uredila spominska soba, v kateri so razstavljeni predmeti, ki jih je podarila ga. Marija Končan z Jame pri Dvoru. Uredil se je tudi grajski zeliščni vrt. Prav tako se je na pročelje gradu postavila spominska plošča ob 400-letnici rojstva kneza Turjkaškega in portret v glavnem stolpu, potrebno pa urediti prostor 'gauge', kjer bi lahko imeli info točko ter prodajo spominkov, itd…

V prostor nad vinoteko smo namestili LCD televizor, kjer si obiskovalci gradu lahko ogledajo 3D promocijsko računalniško animacijo o stavbnem razvoju gradu od 11. stoletja do 20. stoletja, ki jo je izdelal Iztok Gliha s strokovno recenzijo dr. Igorja Sapača. Potrebno je še predstaviti 3D trg Žužemberk ter predstavitvi najzanimivejše naravne lepote in kulturno dediščino.

Želja pa smo že večkrat poskušali v mesecu aprilu organizirati ekskurzijo po ožjem delu Suhe krajine s predstavitvijo naravne in kulturne dediščine, gostinske ponudbe in drugih znamenitosti in zanimivosti, pa je bilo to še neuresničeno.

Želimo si sodelovanja z drugimi društvi, ki so pripravljena sodelovati pri organizaciji Trških dni in se v promocijo Suhe krajine tako tudi aktivno vključiti.

Ob tej priložnosti pozivam vse, ki hočejo sodelovati s turističnim društvom, da se v društvo tudi včlanijo. Vsak član ob podpisu pristopne izjave dobi člansko izkaznico, hkrati pa lahko koristi vse članske ugodnosti (uporaba kompletov klopi, gorilnika, nadstreška, stojnic, stolov, …).

Vsekakor želimo vsi, ki kakor koli delujemo v turističnem društvu, prispevati k novi podobi prelepe pokrajine ob reki Krki, med kočevskimi gozdovi in vinogradi, nad skrivnostnim kraškim svetom, ki ima izjemno bogato naravno in kulturno dediščino, ki jo moramo vzljubiti, jo varovati in ohranjati ter ne nazadnje pokazati tudi turistom.

Naj velja še vnaprej slogan Suha krajina, kjer čas teče drugače! Ne pozabite nanjo!!

To je okvirni predlog, ki je osnova za delo društva. Z okvirnim načrtom se je seznanil Upravni odbor na svoji seji dne 03.03.2016.

Pripravil: Vlado Kostevc

Plan sprejel Občni zbor na 23. seji, 13.3.2016

Program dela TD za leto 2014

Turistično društvo Suha krajina bo tudi v letu 2014, nadaljevalo z izpolnjevanjem sprejetega programa ter se udejstvovalo pri razvoju turizma na območju Suhe krajine z ohranjanjem naravne, kulturne in žive dediščine.

 Največ pozornosti namenili promociji Suhe krajine ter predstavitvi njene naravne in kulturne dediščine, starih običajev in šeg, organizaciji kulturnih, rekreativnih in turističnih prireditev ter izboljšanju turistične ponudbe. Velika želja je, da v Suhi krajini združili vse ponudnike turistične dejavnosti, vzpostavili register ponudbe, skupno spletno stran, koledar prireditev, katalog ponudbe in promocijski material.

 Še vnaprej bomo spodbujali čiščenje in urejanje okolja ter izvedli ocenjevanje urejenosti. Sodelovali bomo pri izdelavi novih projektov v katerih se načrtuje turistični razvoj Občine Žužemberk ali Strategija regionalne turistične destinacije RDO. Podpirali bomo prostovoljno delo in se zavzemali, da to dobi svoje mesto v družbi.

 Veliko pozornosti bomo namenili sodelovanju z ostalimi društvi, klubi, zvezami, drugimi društvenimi organizacijami, z Občino Žužemberk, z Osnovno šolo Žužemberk in Prevole, PGD: Žužemberk, Dvor, Šmihel, Ajdovec in Hinje, vaščani Plešivice, DU Žužemberk in Dvor, planinsko skupino, DPM Suha krajina, DKŽ Suha krajina-Žužemberk, KS Hinje, AS Hinje, KD Hinje, borčevsko organizacijo, z župnijami, vinogradniškim društvom, lovsko družino, Zavodom Parnas iz Velikih Lašč, ter tudi s SAZU-jem in drugimi….

 Delovali bomo pri oživljanju starih običajev, organiziranju prireditev, sodelovali in pripravljali očiščevalne in olepševalne akcije ter sodelovali na sejmih in razstavah ter natečajih.

 Povezovali se bomo s Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine, Turistično zvezo Slovenije in drugimi turističnimi zvezami in društvi, še posebno s Občinsko turistično zvezo Ivančna Gorica, Turističnimi društvi Grad Šumberk, Trebnje, Mirna Peč, Straža, Ivančna Gorica, Polževo, Krka, Dolenjske Toplice, Dobrnič in tudi z drugimi. Tudi letos bomo poskušali okrepiti sodelovanje s turističnimi agencijami in Termami Krka - Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice. Sodelovali bomo tudi z občinskim združenjem slovenskih častnikov.

 Tudi letos moramo izdati nov in obnovljen promocijski material in označiti spomenike naravne in kulturne dediščine v občini. Ker je pohodništvo vse bolj aktualno in ker premoremo neverjetno kulturno dediščino bomo poskušali skupaj z krajani Malega, Velikega Lipja in Gradenca na mestu kjer je stala rojstna hiša Antonije Fabjan v Malem Lipju postaviti spominski relief, ki ga je izdelal akademski kipar Boris Prokofjev in tako tudi v Malem Lipju postaviti turistično točko. Pri občanih pa želimo vzpodbuditi interes in zanimanje za znamenitosti naravne in kulturne dediščine ter osveščanje prebivalstva za ekologijo, zgodovino ter s tem povezani ekološki turizem prijazen naravi in domačinom. Kar se ponavlja iz leta v leto.

 Največ pozornosti pa bo tudi letos namenjeno tradicionalnim turistično-rekreativno-kulturnim prireditvam med katerimi velja omeniti, 19 - popotovanje s kolesi po rimski cesti, 18 - poletne prireditve na žužemberškem gradu in še posebno osrednji prireditvi Trškim dnevom z že 16 - srednjeveškim dnevom.

 Predlog aktivnosti:

-        Ponatis zgibank turističnega društva z vnesenimi popravki                          (2000 kos)

-        Tisk letakov za Trške dneve                                                                       (1000 kos)

-        Tisk nove razglednice                                                                               (2000 kos)

-        izdelava srajc za  pokrajinske noše za pevke in spremljevalce

-        Postavitev informacijskih zapisov ob spomenikih

-        Postavitev spominskega reliefa na rojstni hiši Drinske mučenke Antonije Fabjan

-        Označitev novih pohodnih krožnih poti (Gradenc, Ajdovška planota,…)

 Program prireditev in aktivnosti:

 


Naziv prireditve

Datum

Kraj izvajanja,

1.       

19. kračevanje etnološka prireditev

17. 01.

Žužemberk, Gostišče Koren

2.       

Prešernovanje – prireditev ob kulturnem prazniku

08.02.

Žužemberk, trg pred gradom

3.       

Sprejem in nastop kurentov s Ptuja

27.02.

Žužemberk, trg pred gradom

4.       

Sodelovanje na tradicionalnem Podkrimskem karnevalu na Igu

01.03.

Ig

5.       

Ogled Ptujskega pustnega karnevala s posebnim vlakom in v sodelovanju s TZDBK

02.03.

Trebnje-Ptuj

6.       

Sodelovanje in kulturni nastop na razstavi Združenja zgodovinskim mest Slovenije v Evropskem parlamentu v Bruslju

22.03. do 25.03.

Bruselj (Belgija)

7.       

6. Zbiranje vzorcev vin samorodnih vinskih trt

30.03.

Žužemberk, gostilna pr' Andrejkotu

8.       

Podelitev priznanj in diplom samorod.

18.04.

Žužemberk, grajska kletna dvorana

9.       

Sprejem in nastop folklorne skupine SLOFOLK

26.04.

Žužemberk, trg pred gradom

10.    

Sodelovanje na Beli nedelji Kegljevičeve straže v Pregradi

27.04.

Pregrada, Kostel (Hrvaška)

11.    

kresovanje na sv. Katarini

30. 04.

Plešivica  (nad Šmihelom)

12.    

Tradicionalni prvomajski pohod ob mednarodnem prazniku dela

01. 05.

Žužemberk – Komanca

Komanca - Frata

13.    

Sodelovanje na srednjeveškem dnevu na Blejskem gradu

01.06.

Bled

14.    

19. zgodovinsko rekreativno kolesarjenje po rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora

07.06.

 

Ivančna Gorica – Valična vas – Žužemberk – Dvor

15.    

Sodelovanje na regijskem preverjanju ekip Prve pomoči

14.06.

Žužemberk

16.    

18. poletne grajske prireditve:

Komedija

20.6.

Žužemberk,

grajsko dvorišče oz. klet

17.    

Sodelovanje na grajskem dnevu na Turjaku

22.06.

Turjak

18.    

Kres in pohod ob na Sela ob dnevu samostojnosti

24. in 25.6.

Sela pri Ajdovcu

19.    

Sodelovanje na srednjeveškem dnevu v Ivancu

28.06.

Ivanec (Hrvaška)

20.    

Sodelovanje na srednjeveškem dnevu na Ptuju

29.06.

Ptuj

21.    

18. poletne grajske prireditve:

nastop folklorne skupine

29.06.

Žužemberk,

grajsko dvorišče

22.    

Trški dnevi

in

16. srednjeveški dan

od 

04. do 14. julija

Ajdovec – Dvor – Hinje - Šmihel - Žužemberk - …

 

23.    

Akustični koncert Dan D

25.07.

Žužemberški grad

24.    

18. poletne grajske prireditve:

09.08.

Žužemberk, grajska kletna dvorana

25.    

18. poletne grajske prireditve: zaključni večer pesmi, igranja in petja

12.09.

Žužemberk,

nekdanja grajska vinska klet

26.    

11. srečanje pohodnikov, kolesarjev, občanov in članov turističnih društev na Frati 

13.09.

Žužemberk, Mirna Peč, Dobrnič, Straža, Frata

27.    

Pravljična noč in dan na Žužemberškem gradu

20. in 21.09.

Žužemberk, grajsko dvorišče

28.    

7. Pohod po Suhi krajini do Močil

06.10.

Žužemberk – Lopata -  Hinje - Močile

29.    

Jesenski pohod na Šumberk

9.11.

Žužemberk-Vrtače-Šumberk

Kot organizatorji si pridržujemo pravico do sprememb!

 Aktivno bomo sodelovali s kulturnim programom pevk v pokrajinskih nošah in ljudskih godcev, viteškim redom in drugih sekcij na vseh prireditvah, proslavah, dobrodelnih koncertih in otvoritvah, kamor bomo povabljeni. Aktivno bomo sodelovali tudi na srednjeveških dnevih na slovenskih gradovih in predstavitvah srednjega veka ter poskusili z isto-mislečimi društvi pripraviti protokol o poteku prireditve, ki ima svoj zgodovinski pomen .

Še naprej bomo izvajali turistično vodenje v Suhi krajini (Dvor, Šmihel, Žužemberk, Hinje, Ajdovec…) in poskušali na tečaj za lokalne turistične vodnike poslati čim več zaintersiranih članov društva (odvisno pa je od spremembe zakonodaje).

 V poletnih mesecih bomo v gradu ob sobotah in nedeljah izvajali dežurstvo z vsaj dvema članoma, pa tudi da bi izvajali manjšo gostinsko dejavnost. Prizadevali pa si bomo, da bi ob vikendih v grajskem imeli predstavitev kaliografije, srednjeveškega orožja, spominkov, ročnih del, kjer bi lahko turisti po možnosti spominke tudi kupili, izziv pa predstavlja trženje izdelkov, spominkov in drugih izdelkov, saj za prodajo teh izdelkov mora društvo te od izdelovalcev kupiti in jih potem na svoj račun prodati.

 Še naprej bomo sodelovali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz Novega mesta in Dolenjskim muzejem. V letošnjem letu pa želimo poglobiti sodelovanje še z Narodnim muzejem Slovenije, še posebno pri izvedbi že 16. srednjeveškega dne.

 V letošnjem letu bomo aktivno delovali tudi v Združenju zgodovinskih mest Slovenije, katerega je od leta 2012 član tudi trg Žužemberk, tako da bo letos v okviru Trških dni potekala razstava Združenja zgodovinskih mest Slovenije z naslovom Mesta kulture.

 Tudi v letošnjem letu bomo sodelovali z Sela VI-zavodom za ohranjanje kulturne dediščine na vasi, ki organizira srečanja na Selih pri Ajdovcu in dela veliko na novih turističnih produktih.

 Prav tako bomo sodelovali z Zavodom železolivarne na Dvoru Hof in Krain, ki v enkratno obnovljenih objektih nekdanje Auerspergove železolivarne na Dvoru pripravlja demonstracijsko-edukacijski projekt livarske učilnice z galerijo in prodajo spominkov, kar bo izjemen prispevek v turistični ponudbi Suhe krajine..

 V gradu se je uredila spominska soba, v kateri so razstavljeni predmeti, ki jih je podarila ga. Marija Končan z Jame pri Dvoru. Uredil se je tudi grajski zeliščni vrt, urediti pa je potrebno še vhodna grajska vrata.  Prav tako je potrebno urediti prostor 'gauge', kjer bi lahko imeli info točko ter prodajo spominkov, itd…

 V prostor nad vinoteko smo namestili LCD televizor, kjer si obiskovalci gradu lahko ogledajo 3D promocijsko računalniško animacijo o stavbnem razvoju gradu od 11. stoletja do 20. stoletja, ki jo je izdelal Iztok Gliha s strokovno recenzijo dr. Igorja Sapača. Potrebno je še predstaviti 3D trg Žužemberk  ter predstavitvi najzanimivejše naravne lepote in kulturno dediščino.

 Želja pa je v mesecu aprilu organizirati ekskurzijo po ožjem delu Suhe krajine s predstavitvijo naravne in kulturne dediščine, gostinske ponudbe in drugih znamenitosti in zanimivosti.

 Želimo si sodelovanja z drugimi društvi, ki so pripravljena sodelovati pri organizaciji Trških dni in se v promocijo Suhe krajine tako tudi aktivno vključiti.

 Ob tej priložnosti pozivam vse, ki hočejo sodelovati s turističnim društvom, da se v društvo tudi včlanijo. Vsak član ob podpisu pristopne izjave dobi člansko izkaznico oz. kartico ugodnosti, hkrati pa lahko koristi vse članske ugodnosti (uporaba kompletov klopi, gorilnika, nadstreška, stojnic, stolov, …).

 Vsekakor želimo vsi, ki kakor koli delujemo v turističnem društvu, prispevati k novi podobi prelepe pokrajine ob reki Krki, med kočevskimi gozdovi in vinogradi, nad skrivnostnim kraškim svetom, ki ima izjemno bogato naravno in kulturno dediščino, ki jo moramo vzljubiti, jo varovati in ohranjati ter ne nazadnje pokazati tudi turistom.

 Naj velja še vnaprej slogan Suha krajina, kjer čas teče drugače! Ne pozabite nanjo!!

 To je okvirni predlog, ki je osnova za delo društva. Z okvirnim načrtom se je seznanil Upravni odbor na svoji seji dne 19.03.2014.

 Pripravil: Vlado  Kostevc

Program dela TD za leto 2013

 

Turistično društvo Suha krajina bo tudi v letu 2013, ko slavi svojo 20-letnico delovanja, na temeljih Tujskega prometnega in olepševalnega društva Žužemberk iz leta 1938, nadaljevalo z izpolnjevanjem sprejetega programa ter se udejstvovalo pri razvoju turizma na območju Suhe krajine z ohranjanjem naravne, kulturne in žive dediščine.

 Največ pozornosti namenili promociji Suhe krajine ter predstavitvi njene naravne in kulturne dediščine, starih običajev in šeg, organizaciji kulturnih, rekreativnih in turističnih prireditev ter izboljšanju turistične ponudbe. Velika želja je, da v Suhi krajini združili vse ponudnike turistične dejavnosti, vzpostavili register ponudbe, skupno spletno stran, koledar prireditev, katalog ponudbe in promocijski material.

 Še vnaprej bomo spodbujali čiščenje in urejanje okolja ter izvedli ocenjevanje urejenosti. Sodelovali bomo pri izdelavi novih projektov v katerih se načrtuje turistični razvoj Občine Žužemberk ali Strategija regionalne turistične destinacije RDO. Podpirali bomo prostovoljno delo in se zavzemali, da to dobi svoje mesto v družbi.

 Veliko pozornosti bomo namenili sodelovanju z ostalimi društvi, klubi, zvezami, drugimi društvenimi organizacijami, z Občino Žužemberk, z Osnovno šolo Žužemberk in Prevole, PGD: Žužemberk, Dvor, Šmihel, Ajdovec in Hinje, vaščani Plešivice, DU Žužemberk in Dvor, planinsko skupino, DPM Suha krajina, DKŽ Suha krajina-Žužemberk, KS Hinje, AS Hinje, KD Hinje, borčevsko organizacijo, z župnijami, vinogradniškim društvom, lovsko družino, Zavodom Parnas iz Velikih Lašč, ter tudi s SAZU-jem in drugimi….

 Delovali bomo pri oživljanju starih običajev, organiziranju prireditev, sodelovali in pripravljali očiščevalne in olepševalne akcije ter sodelovali na sejmih in razstavah ter natečajih.

Povezovali se bomo s Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine, Turistično zvezo Slovenije in drugimi turističnimi zvezami in društvi, še posebno s Občinsko turistično zvezo Ivančna Gorica, Turističnimi društvi Grad Šumberk, Trebnje, Mirna Peč, Straža, Ivančna Gorica, Polževo, Krka, Dolenjske Toplice, Dobrnič in tudi z drugimi. Tudi letos bomo poskušali okrepiti sodelovanje s turističnimi agencijami in Termami Krka - Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice. Sodelovali bomo tudi z občinskim združenjem slovenskih častnikov.

Letos moramo Izdati nov in obnovljen promocijski material in označiti spomenike naravne in kulturne dediščine v občini. Ker je pohodništvo vse bolj aktualno in ker premoremo neverjetno kulturno dediščino bomo poskušali skupaj z krajani Malega, Velikega Lipja in Gradenca na mestu kjer je stala rojstna hiša Antonije Fabjan v Malem Lipju postaviti spominski relief, ki ga je izdelal akademski kipar Boris Prokofjev in tako tudi v Malem Lipju postaviti turistično točko. Pri občanih pa želimo vzpodbuditi interes in zanimanje za znamenitosti naravne in kulturne dediščine ter osveščanje prebivalstva za ekologijo, zgodovino ter s tem povezani ekološki turizem prijazen naravi in domačinom. Kar se ponavlja iz leta v leto.

 Največ pozornosti pa bo tudi letos namenjeno tradicionalnim turistično-rekreativno-kulturnim prireditvam med katerimi velja omeniti, 18-popotovanje s kolesi po rimski cesti, 17-poletne prireditve na žužemberškem gradu in še posebno osrednji prireditvi Trškim dnevom z že 15-srednjeveškim dnevom.

 Posebno pozornost pa bomo namenili mednarodnemu projektu EASA 013 Žužemberk, ki bo potekal od 4. do 18.8.2013 v Žužemberku in katerega se bodo udeležili številni (do 500) mladi študenti arhitekture in arhitekti iz vse Evrope. To je sigurno največji in najpomembnejši promocijski dogodek v zadnjih 350 letih, ki ga moramo pogumno in z vso resnostjo ter zagnanostjo izpeljati in se pokazati kot odlični gostitelji…

 Predlog aktivnosti:

-   Ponatis zgibank turističnega društva z vnesenimi popravki                               (2000 kos)

-       Tisk letakov za Trške dneve                                                                   (1000 kos)

-          Tisk nove razglednice                                                                            (2000 kos)

-          Izdaja kronike ob 20 letnici delovanja                                                  (250 kos)

-          izdelava srajc za  pokrajinske noše za pevke in spremljevalce

-          Postavitev informacijskih zapisov ob spomenikih

-          Postavitev spominskega reliefa na rojstni hiši Drinske mučenke Antonije Fabjan

-          Ureditev kotička za otroke in zeliščnega kotička v gradu

-          Označitev novih pohodnih krožnih poti (Gradenc, Ajdovška planota,…)

 Program prireditev in aktivnosti:

 

št.

Naziv prireditve

Datum

Kraj izvajanja,

1.       

Otvoritev fotografske razstave Ruski sever

11.01.

Žužemberk-grajska kletna dvorana

2.       

18. kračevanje

17.01.

Žužemberk,  kmečki turizem Pucelj

3.       

Sejem Alpe-Adria turizem in prosti čas

24.01. in 27.01

Ljubljana, gospodarsko razstavišče

4.       

Sprejem in nastop kurentov s Ptuja

07.02.

Žužemberk, trg pred gradom

5.       

Prešernovanje – ob kulturnem prazniku

08.02.

Žužemberk, trg pred gradom

6.       

Razstava suhokranjskih dobrot (sodelovanje)

09.02.

Žužemberk-lovska dvorana

7.       

Ogled razstave Vitez-Dama-Zmaj

17.02.

Ljubljana – Narodni muzej Slovenije

8.       

Grundwig delavnica (sodelovanje)

18.02.

Žužemberk – sejna soba

9.       

Koncert ruskih glasbenikov (sodelovanje)

26.02.

Ljubljana – ruski kulturni center

10.    

Pohod po Jurčičevi poti (sodelovanje)

02.03.

Višnja Gora - Muljava

11.    

Smučarski poleti v Planici (sodelovanje)

23.03.

Planica

12.    

Občni zbor

24.03.

Žužemberk – gostilna Zupančič

13.    

Skupščina TZS

26.03.

Ljubljana

14.    

Velikonočni pohod okoli Gradenške gore

01.04.

Žužemberk-Gradenc-Komanca-Žbk

15.    

Zbiranje vzorcev vin samorodnih vinskih trt

01.04.

Žužemberk, gostilna pr' Andrejkotu

16.    

Delovna akcija – odstranitev grmičejva pod gradom na poti do ruševin usnjarne

05. in 06.04.

Žužemberk

17.    

Ogled kulturnih znamenitosti za srečanje Sel

06.04.

Žužemberk-Dvor-Ajdovec-Sela

18.    

Prireditev Kostelska uskrsna pištola 2013

07.04.

Pregrada -  Hrvaška

19.    

Skupščina TZ Dolenjske in Bele krajine

10.04.

Straža

20.    

Predavanje invalida Andreja Pegana s predstavitvijo knjige Misli, ki jokajo

12.04.

Žužemberk, sejna soba

21.    

Pohod po Kmetovi poti (sodelovanje)

14.04.

Dvor-Sela-Veliki Lipovec

22.    

Suha krajina se predstavi s pesmijo in glasbo

17.04.

Novo mesto – dom starejših občanov

23.    

Podelitev priznanj in diplom vinom samorodnic

19.04.

Žužemberk, grajska kletna dvorana

24.    

Pripravljalna akcija za pripravo kresa

27.04.

Plešivica – sv.Katarina

25.    

Sprejem in nastop folklorne skupine SLOFOLK

29.04.

Žužemberk, trg pred gradom

26.    

kresovanje na sv. Katarini

30. 04.

Plešivica  (nad Šmihelom)

27.    

Tradicionalni prvomajski pohod ob mednarodnem prazniku dela

01. 05.

Žužemberk – Komanca

28.    

Slovesnost ob 30-letnici delovanja Društva Korant Poetovi Ptuj

18.05.

Ptuj

29.    

Srednjeveški dan v Karlovcu, Sajam vlastiteljstva

25. in 26.05.

Karlovac, grad Dubovac – Hrvaška

30.    

Srednjeveški dan na Blejskem gradu

08.06.

Bled

31.    

18. zgodovinsko rekreativno kolesarjenje po rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora

08.06.

 

Ivančna Gorica – Valična vas – Žužemberk – Dvor

32.    

Poletna muzejska noč

15.06.

Kostanjevica

33.    

Srednjeveški dan na Ptujskem gradu

22.06.

Ptuj

34.    

Srednjeveški poklon Andreju Turjaškemu

23.06.

Turjak

35.    

17. poletne grajske prireditve:

Komedija

23.6.

Žužemberk,

grajsko dvorišče oz. klet

36.    

Srečanje prebivalcev Sel z ogledom gradu Žužemberk, železarne na Dvoru, …

29.06.

Sela pri Ajdovcu, Ajdovška planota, Dvor, Žužemberk

37.    

17. poletne grajske prireditve:

nastop folklorne skupine

30.06.

Žužemberk,

grajsko dvorišče

38.    

Trški dnevi

in

15. srednjeveški dan

05. do 15. 07.

Ajdovec – Dvor – Hinje - Šmihel - Žužemberk - …

 

39.    

Farno žegnanje in 550-letnica župnije Žužemberk

07.07.

Žužemberk, frana cerkev sv. Mohorja in Fortunata

40.    

17. poletne grajske prireditve:

EASA 013 Žužemberk

09.08.

Žužemberk, grajska kletna dvorana

41.    

17. poletne grajske prireditve:

EASA 013 Žužemberk

16.08.

Žužemberk, grajska kletna dvorana

42.    

Rimske igre

25.8.

Ptuj

43.    

Srečanje na tromeji občin na sv. Petru (sodelov.)

08.09.

Sv. Peter

44.    

17. poletne grajske prireditve: zaključni večer pesmi, plesa in petja

13.09.

Žužemberk,

nekdanja grajska vinska klet

45.    

srečanje pohodnikov, kolesarjev, občanov in članov turističnih društev na Frati 

15.09.

Žužemberk, Mirna Peč, Dobrnič, Straža, Frata

46.    

Pravljična noč in dan na Žužemberškem gradu

21. in 22.09.

Žužemberk, grajsko dvorišče

47.    

Pohod po Suhi krajini do Močil

06.10.

Žužemberk – Lopata - Hinje - Močile

48.    

Ekskurzija aktivnih članov

12.10.

Žužemberk-Ljubljana-

49.    

Pohod po poti E7 Mare Rupena (sodelovanje)

13.10.

Žužemberk-Lisec-Dobrnič

50.    

Slovesnost ob 20-letnici TD

18.10

Žužemberk, grajska kletna dvorana

51.    

Sprejem veleposlanikov in vojaških atašejev pred komemoracijo pri spomeniku NOB v gradu

19.10.

Žužemberk, grajska kletna dvorana

52.    

Srečanje z martinovanjem kračmanov

26.10.

Žužemberk

53.    

Pohod po Draški osmici

03.11.

Drašča vas-Šmihel-Zagradec

54.    

Jesenski Martinov pohod na Šumberk

10.11.

Žužemberk-Vrtače-Šumberk

55.    

Martinovanje članov društva

15.11.

Žužemberk, grajska klet

56.    

Predavanje in predstavitev knjige Kozolec na prepihu časa

22.11.

Žužemberk, sejna soba

57.    

Prednovoletno srečanje

27.12.

Žužemberk

Kot organizatorji si pridržujemo pravico do sprememb!

 Ob 20-letnici delovanja turističnega društva bomo v mesecu oktobru pripravili simpozij ob 20-letnici s predstavitvijo dosedanjega dela, predstavitvijo sekcij, predstavitvijo kronike in najzaslužnejšim članom podelili priznanja.

 Aktivno bomo sodelovali s kulturnim programom pevk v pokrajinskih nošah in ljudskih godcev, viteškim redom in drugih sekcij na vseh prireditvah, proslavah, dobrodelnih koncertih in otvoritvah, kamor bomo povabljeni. Aktivno bomo sodelovali tudi na srednjeveških dnevih na slovenskih gradovih in predstavitvah srednjega veka ter poskusili z isto-mislečimi društvi pripraviti protokol o poteku prireditve, ki ima svoj zgodovinski pomen .

 Še naprej bomo izvajali turistično vodenje v Suhi krajini (Dvor, Šmihel, Žužemberk, Hinje, Ajdovec…) in poskušali na tečaj za lokalne turistične vodnike poslati čim več zaintersiranih članov društva (odvisno pa je od spremembe zakonodaje).

 V poletnih mesecih bomo v gradu ob sobotah in nedeljah izvajali dežurstvo z vsaj dvema članoma, prizadevali pa si bomo, da bi ob vikendih v grajskem imeli predstavitev kaliografije, srednjeveškega orožja, spominkov, ročnih del, kjer bi lahko turisti po možnosti spominke tudi kupili.

 Še naprej bomo sodelovali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz Novega mesta in Dolenjskim muzejem. V letošnjem letu pa želimo poglobiti sodelovanje še z Narodnim muzejem Slovenije, še posebno pri izvedbi že 15. srednjeveškega dne.

 V letošnjem letu se bomo aktivno vključili tudi v Združenje zgodovinskih mest Slovenije, katerega je od leta 2012 član tudi trg Žužemberk.

 V letošnjem letu bomo sodelovali z Sela VI-zavodom za ohranjanje kulturne dediščine na vasi, ki organizira odmevno in mednarodno srečanje prebivalcev vasi Sela, Selo na Selih pri Ajdovcu in dela veliko na novih turističnih produktih.

 Prav tako bomo sodelovali z Zavodom železolivarne na Dvoru Hof in Krain, ki v enkratno obnovljenih objektih nekdanje Auerspergove železolivarne na Dvoru pripravlja demonstracijsko-edukacijski projekt livarske učilnice z galerijo in prodajo spominkov, kar bo izjemen prispevek v turistični ponudbi Suhe krajine..

 V gradu se je uredila spominska soba, v kateri so razstavljeni predmeti, ki jih je podarila ga. Marija Končan z Jame pri Dvoru. Prav tako je potrebno urediti prostor 'gauge', kjer bi lahko imeli info točko ter prodajo spominkov, itd…

 V prostor nad vinoteko smo namestili LCD televizor, kjer si obiskovalci gradu lahko ogledajo 3D promocijsko računalniško animacijo o stavbnem razvoju gradu od 11. stoletja do 20. stoletja, ki jo je izdelal Iztok Gliha s strokovno recenzijo dr. Igorja Sapača. Potrebno je še predstaviti 3D trg Žužemberk  ter predstavitvi najzanimivejše naravne lepote in kulturno dediščino.

 Želja pa je v mesecu aprilu organizirati ekskurzijo po ožjem delu Suhe krajine s predstavitvijo naravne in kulturne dediščine, gostinske ponudbe in drugih znamenitosti in zanimivosti.

 Želimo si sodelovanja z drugimi društvi, ki so pripravljena sodelovati pri organizaciji Trških dni in se v promocijo Suhe krajine tako tudi aktivno vključiti.

 Ob tej priložnosti pozivam vse, ki hočejo sodelovati s turističnim društvom, da se v društvo tudi včlanijo. Vsak član ob podpisu pristopne izjave dobi člansko izkaznico oz. kartico ugodnosti, hkrati pa lahko koristi vse članske ugodnosti (uporaba kompletov klopi, gorilnika, nadstreška, stojnic, stolov, …).

 Vsekakor želimo vsi, ki kakor koli delujemo v turističnem društvu, prispevati k novi podobi prelepe pokrajine ob reki Krki, med kočevskimi gozdovi in vinogradi, nad skrivnostnim kraškim svetom, ki ima izjemno bogato naravno in kulturno dediščino, ki jo moramo vzljubiti, jo varovati in ohranjati ter ne nazadnje pokazati tudi turistom.

 Naj velja še vnaprej slogan Suha krajina, kjer čas teče drugače! Ne pozabite nanjo!!

 Vlado  Kostevc