TD SUHA KRAJINA

Suha krajina, kjer Čas teče drugače
Dryland, where Time has a different pace

Welcome

Newest Members

AKTUALNO

SREČNO NOVO LETO !

HAPPY NEW YEAR

Seinsenbergensis Tumultus

Seisenbergensis Tumultus

Viteški red Jurija in Volka Engelberta Turjaškega iz Žužemberškega gradu

 

Seinsenbergensis Tumultus, oziroma VITEŠKI RED Jurija in Volka Engelberta Turjaškega iz Žužemberškega gradu deluje pod okriljem Turisticnega društva Suha krajina iz Žužemberka že od leta 1999, ko sta se srednjeveškega dne na Turjaškem gradu udeležila prva viteza Jurij Turjaški in Erazem Soteški. V juliju 1999 je bil na žužemberškem gradu prviè izveden srednjeveški dan in prvima vitezoma sta se pridružila še Andrej Šumberški in Jurij Šumberški, v mesecu septembru pa še Volk Engelbert Turjaški. Viteški red se je v letu 2000 opremil z orožjem in loki, redu pa so se pridružili še mladi ljubitelji srednjega veka Jurij in Gašper Soteška, Primož Krški ter tudi grajske gospodiène Elizabeta Hotiška, Ana von Eck,  Margarita Svibenska, Sofija Krška in drugi. Viteški red je zaèel sodelovati na srednjeveških dnevih po slovenskih gradovih in mestih. V letu 2004 so pod vodstvom Andreja Šumberškega v viteškem redu svoje delovanje nadgradili z izvajanjem srednjeveških in renesanènih plesov, srednjeveški dan na žužemberškem gradu pa je postajal vse prepoznavnejši v širšem slovenskem prostoru. Danes je viteški red, v katerem so ob vitezih, oprodah, grajskih damah in kastelanih tudi grajski kletar, pivovar in toèajke, vedeževalka, pravljièarka, grajski oskrbnik, dacar,  fanafaristi in grajski pisar, ena izmed najštevilènejših in po starosti najmlajših skupin turisticnega društva.

 

Ob sobotah in nedeljah v Žužemberškem gradu  organiziramo atraktiven sprejem za skupine s srednjeveškim protokolom.


The Knightly Order

Seinsenbergensis tumultus

The Knightly Order of George and Wolf Engelberta von Turjak from the Zuzemberk Castle

 

Seinsenbergensis Tumultus or the KNIGHTLY ORDER of George and Wolf Engelbert von Turjak from the Zuzemberk Castle has been active within the Suha krajina Tourist Association from Zuzemberk since 1999, when the first two ‘knights’, George von Turjak and Erasmus von Soteska, took part in the Medieval Days. In July 1999, the first Medieval Days took place in the Zuzemberk Castle and two more knights, Andrej von Sumberk and George von Sumberk, joined the order. Later on, the order gained a new member by the name of Wolf Engelbert von Turjak.

In year 2000, the Knightly Order equipped itself with weapons and bows, and a number of young Middle Ages enthusiast joined the group; like George and Gasper von Soteska, Primus Krški and also some castle ladies like Elisabeth Hotiška, Ana von Eck,  Margarita Svibenska, and others. The Knightly Order started to attend various medieval festivals taking place in Slovenian castles and towns. In 2004, under the leadership of Andrej von Sumberk, the group decided to learn medieval and renaissance dances making the group more and more recognisable. However, the Medieval Days in Zuzemberk also gained a good reputation. Today, the Knightly Order consisting of knights, squires, castle ladies and castellans, a castle maitre de chai, master brewer and barmaids, a fortune teller, a story teller, a castle bailiff, an exciseman, a castle writer and fanfare trumpet players is considered to be the largest and the youngest group within the Tourist Association.

Predvideni nastopi viteškega reda Seinsenbergensis Tumultus

27. 4. 2014, Predgrad - Hrvaška, srečanje Kostelske pištole

 24. 5. 2014, sodelovanje na srednjeveški prireditvi na gradu Dubovac pri Karlovcu - Hr

 1. 6. 2014, sodelovanje na srednjeveškem dnevu na Blejskem gradu

 22. 6. 2014, sodelovanje na srednjeveški prireditvi na gradu Turjak

  junij 2014, sodelovanje na srednjeveški prireditvi na Ptujskem gradu

  junij 2014 sodelovanje na srednjeveški prireditvi v Ivanovcu - Hrvaška

13. julij 2014, 16. srednjeveški dan na Žužemberškem gradu

  september 2014, sodelovanje na spominski prireditvi na gradu Šumberk

 september 2014, organizacija pravljične noči na Žužemberškem gradu v okviru DEKD

SREDNJEVEŠKI DAN NA ŽUŽEMBERŠKEM GRADU- predlog programa

 

09.00        

Otvoritev srednjeveškega dne na žužemberškem gradu

žužemberške fanfare naznanijo otvoritev, bobnar razglasi dogajanje in napove tudi viteški turnir za roko hčere graščaka, nagovor žužemberških kastelanov, otvoritev srednjeveške tržnice, predstavitev viteških redov in mimohod srednjeveške gospode ter vitezov, prikazi Trubarjeve tiskarske in druge delavnice

organizator TD Suha krajina, viteški red, fanfaristi, najemniki, druge viteške in srednjeveške skupine, rokodelci….

grajsko dvorišče

09.40

odhod k sveti maši v farno cerkev sv. Mohorja in Fortunata

grajsko dvorišče, trg pred gradom, KD Suha krajina 

10.00

farno žegnanje in slavnostna maša ob prebelitvi farne cerkve

farna cerkev sv. Mohorja in Fortunata

12.15

pozdrav kosilu nastop Gašperja in Veronike, trio Antorino

grajska kletna dvorana

13.15

lokostrelski turnir-kvalifikacije

grajski jarek

14.00

predstavitev srednjeveških plesov žužemberškega viteškega reda,

ploščad na grajsko kletno dvorano

14.10

prvi izločilni viteški dvoboji

grajski jarek

14.35

predstavitev srednjeveških plesov in ….. Viteški red Gašperja Lambergarja

ploščad na grajsko kletno dvorano

14.45

predstavitev stojničarjev na srednjeveški tržnici

trg pred gradom

15.00

predstavitev viteških redov z mimohodom in sprejem Volka Turjaškega in Elenore Sobjeske s Struge

Seinsenbergensis Tumultus iz žužemberškega gradu, žužemberški fanfaristi, Srednjeveški najemniki, renesančna plesna skupina Lonca iz Škofje Loke in Galiarda iz Celja, trio Antorino, Vitezi Otoški, skupina Galemberg Vaganti, Viteško dvorni Red Andreja Turjaškega, Viteški red Gašperja Lambergarja z Bleda, Vitezi okrogle mize, viteško lokostrelski red Adama mledniškega, druščina Zlate Ostroge, društvo srednjeveški popotniki Kočevje, Varuhi kladiva, Ortenburški viteški red ter gostje: Kegljevičeva straža' in 'Bratstvo svetog Mihovila' iz Hrvaške, viteška skupina MALEDICTUS s Češke, in drugih…

grajsko dvorišče in grajski jarek

15.15

predstavitev viteških veščin Viteški red Gašperja Lambergarja in _______

grajski jarek

15.25

lokostrelski turnir štirih najboljših

grajski jarek

15.45

predstavitev čeških vitezov, skupina Maledictus

ploščad na grajsko kletno dvorano

16.00

predstavitev srednjeveške glasbe, srednjeveških in renesančnih plesov

Galemberg Vaganti, Seinsenbergensis Tumultus, trio Antorino, renesančna plesna skupina Lonca s Škofje Loke, plesna skupina Galiarda iz Celja

ploščad na grajsko kletno dvorano

16.30

glumaška predstava Teater Cizamo

ploščad na grajsko kletno dvorano

16.50

viteške veščine čeških vitezov skupina Maledictus

trg pred gradom

17.05

viteški dvoboji za najboljša viteza

grajski jarek

17.15

glumaška predstava Teatra Cizamo

grajsko dvorišče

17.35

predstavitev čeških vitezov skupina Maledictus

grajsko dvorišče

18.00

zaključni dvoboj dveh najboljših za roko hčere graščaka

grajski jarek

18.30

Vsesplošno veselje z nastopom Kegljevičeve straže, nastop tria Antorino, glumači, Teater Cizamo, skupni nastop vseh plesnih skupin

grajski jarek in dvorišče

19.00

pozdrav večerji, nastop Gašperja in Veronike, trio Antorino

grajska kletna dvorana

20.20             

zaključni nastop in prikaz viteških veščin Meledictus

trg pred gradom

 

V grajskem stolpu 1 bo na ogled razstava o Andreju Turjaškemu in vezenje ter pravljičarstvo, v pegelznu bo vedeževanje, v grajskem stolpu 4 srednjeveška pisarija in risarija, v grajski kletni dvorani razstava slikarij, na dvorišču tiskarna Mojstra Janeza, v dvoriščnem jarku fračomet, pred temnico pa rabljeva delavnica, v grajskem jarku bo potekalo predstavitev lokostrelstva ter tabor srednjeveških najemnikov s predstavitvijo orožja in opreme ter …